​Pro koho jsou tyto zásady ochrany osobních údajů určeny?

Avosmart sp. z o.o. ("Avosmart.com" "Avosmart" "Společnost" nebo "My / my"), věnuje zvláštní pozornost soukromí uživatelů avosmart.com/cz a app.avosmart.com ("Webové stránky"). Pokud používáte Webové stránky a aplikaci Avosmart (verze pro počítače a mobilní zařízení), Zásady ochrany osobních údajů jsou přesně to, co potřebujete.

Definované termíny

Osobní údaje : veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je jakákoli osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména prostřednictvím identifikátoru, jako je křestní jméno, e-mailová adresa, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor.

Zpracování údajů: jakýkoli proces nebo sada procesů prováděných na osobních datech nebo s ohledem na soubory osobních dat, ať již s nebo bez automatizovaných procesů, jako je sběr, registrace, organizace, struktura, údržba, adaptace nebo modifikace, stahování, konzultace, použití, komunikace e-mailem, distribuce nebo jakýkoli jiný druh přístupu, kompilace nebo kombinace, omezení nebo zničení.

Porušení ochrany osobních údajů: jakýkoli bezpečnostní problém, který vede k zničení, ztrátě nebo náhodnému nebo nezákonnému pozměnění osobních údajů přenášených nebo jinak zpracovávaných, nebo k neoprávněné komunikaci nebo přístupu k těmto údajům.

Uživatel, Registrovaný uživatel: Osoba, která se zaregistrovala v Avosmartu. Používají placenou nebo bezplatnou verzi aplikace a mají přístup k účtu. Je starší 18 let.

Chráněný uživatel: Dítě, které je mladší 18 let a zůstává pod rodičovskou autoritou Uživatele.

Registrační údaje: Informace, data zadaná Uživatelem při registraci, vytváření Účtu na webové stránce https://app.avosmart.com/register/cz (Váš účet).

Data uživatele: Veškeré informace, data, zprávy, statistiky, poloha, snímky obrazovky, shromážděné, stažené z chráněných zařízení Uživatelů připojených k Účtu.

Účet nebo váš účet: Místo vytvořené během registrace, kde si Uživatel může přidat profil Chráněného uživatele a Zařízení. Účet ukládá všechny zprávy, nastavení a omezení zadaná Uživatelem pro řízení Chráněného zařízení. Účet lze spravovat prostřednictvím app.avosmart.com.

Zařízení nebo Chráněné zařízení: Zařízení dítěte přidané na účet rodiče, které je chráněno, řízeno a sledováno od okamžiku, kdy je nainstalována aplikace Avosmart a po dobu vybraného plánu.

Plán: Zdarma zkušební období nebo zakoupený, komerční, placený přístup k službě, jehož cena se liší v závislosti na počtu zařízení, délce trvání a dostupných akcích.

Služba Avosmart nebo Platforma : Software vyvinutý společností Avosmart, aplikace Avosmart nebo Avosmart Lite nainstalovaná na chráněném zařízení, která zajišťuje rodičovskou kontrolu a sledování, kompatibilní s vybraným operačním systémem, spojená s účtem.

Funkčnost

Společnost Avosmart, která má své sídlo v Evropské unii, Polsku, Krakově, poskytuje služby pro sledování a ovládání provozu (na mobilních zařízeních jako jsou: tablet, smartphone, počítač, laptop). Jedná se o platformu pro rodičovskou kontrolu, která rodiči umožňuje nastavit úroveň a stupeň sledování zařízení propojených s uživatelským účtem (v souladu s předpisy pro poskytování služeb). Cílem je umožnit ochranu a kontrolu používání těchto zařízení chráněnými uživateli, v rámci platného práva a bez porušení práv ostatních lidí. (včetně základních uživatelských práv). Tyto služby také zahrnují geolokaci chráněného uživatele (dítě).

Vynakládáme veškeré úsilí na ochranu vašeho soukromí. Toto je náš zásadní dokument o ochraně osobních údajů, který stanovuje naše postupy týkající se používání osobních údajů shromážděných a zpracovaných prostřednictvím našich služeb (v souladu s podmínkami pro služby Avosmart, součástí kterých je tato zásada ochrany osobních údajů).

Avosmart zpracovává dva typy osobních údajů vzhledem ke službě:

1 Registrační údaje obsažené v profilu po registraci na webu https://app.avosmart.com/register/cz (Váš účet).
2.  Uživatelské údaje, za které jste odpovědný (jako správce údajů), shromážděné a stažené z chráněných zařízení připojených k účtu.

Váš účet a registrační formuláře se používají pro správu plateb, předplatného a kontaktu s vámi, včetně aktivace účtu, technické podpory, fakturace a prodeje.

Informace o chráněném uživateli a o zařízení jsou zpracovány jménem vás za účelem poskytování služeb rodičovské kontroly a monitoringu přes účty.

Uživatel bude plně zodpovědný za nastavení a použití účtů a za zpracování osobních údajů spojených s účtem, což zahrnuje mimo jiné sběr, ukládání a analýzu osobních údajů od chráněných uživatelů.

Avosmart automaticky implementuje konfiguraci a pokyny poskytnuté uživatelem a uživatel bude výhradně zodpovědný za konfiguraci a za všechna nastavení účtu. Uživatel může konfiguraci změnit podle vlastního uvážení a může se rozhodnout omezit nebo odstranit shromážděná data.

Používáním služeb Avosmart, a zejména poskytováním vašich osobních údajů při registraci nebo kontaktování nás z jakéhokoli důvodu, musíte přijmout tuto Zásady ochrany osobních údajů a souhlasit se sběrem, ukládáním a sdělováním produkce osobních údajů v souladu s podmínkami stanovenými v této politice, včetně odesílání našich elektronických komunikací spojených se službou.

Zásady ochrany soukromí mohou být podle potřeby měněny, aby se přizpůsobily budoucím legislativním nebo soudním změnám. Vždy se zavazujeme na webu informovat o těchto změnách.

Jakékoliv změny osobních údajů, které jste poskytli, stejně tak jejich aktualizace nebo odstranění, můžete provést napsáním na adresu: [email protected] .

Data uživatele

Po registraci účtu na avosmart.com/cz začneme sbírat data z zařízení spojených s účtem, což může zahrnovat osobní údaje o vás, uživatelských zařízeních nebo třetích stranách ("Uživatelská data"), včetně informací o vašich zařízeních, webových stránkách sledovaných a aplikacích používaných uživateli zařízení, na kterém je nainstalována aplikace Avosmart, včetně: videí v aplikaci nebo na YouTube, doby použití aplikace, webových stránek, webových adres, polohy s označením doby pobytu na daném místě na mapě a rychlosti, aktuálního náhledu na chráněné zařízení v reálném čase a pro snímky obrazovky aktivit na chráněném zařízení.

V souladu s platnými zákony o ochraně soukromí je uživatel kontrolorem dat shromažďovaných na zařízení a určuje nás jako subjekt zpracovávající tato data pro účely řádného poskytování služeb.

Jste správcem svých uživatelských dat a kdykoli můžete přistupovat, mazat, omezovat, opravovat a vyžadovat kopii svých dat. Pomůžeme vám v souladu s možnostmi, funkcemi služby a dobou trvání služeb a odpovíme na každý váš požadavek.

Sběr dat Avosmart.com prostřednictvím služby

Osobní informace o uživatelích (dále jen "data"), které můžeme sbírat prostřednictvím služeb, jsou následující.

Registrační data (váš účet)

Registrace: Během registrace účtu na Avosmart.com budeme sbírat následující osobní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, křestní jméno, pohlaví dítěte. Tyto údaje jsou povinné a pokud nejsou poskytnuty, nebude možné vytvořit účet ani přidat a chránit zařízení. Uživatel je zodpovědný za zadání a používání správných a pravdivých údajů.

Platby: Náš platební poskytovatel „Stripe” shromažďuje určitá platební data, která jsou zpracovávána v souladu s podmínkami použití a zásadami ochrany soukromí a jsou poskytnuta během platebního procesu. Zásady ochrany soukromí společnosti Stripe jsou k dispozici na adrese: https://stripe.com/privacy

Internetové formuláře: Pokud nám pošlete jakýkoli e-mail prostřednictvím kontaktního formuláře (Kontakt), shromažďujeme data poskytnutá v těchto formulářích, včetně jména a příjmení a e-mailové adresy. Uvedené údaje jsou povinné při odesílání internetového formuláře. Navíc můžeme shromažďovat další údaje, včetně snímků obrazovky, fotografií, které jste přidali k kontaktním informacím. Tato data se používají k zpracování vaší žádosti a ke kontaktování vás pro další komunikaci nebo technickou podporu.

Data o vašem počítači: Vzhledem k standardům komunikace na internetu, když navštívíte naši webovou stránku, automaticky obdržíme URL adresu stránky Vašeho původu a stránky, které jste zhlédli a čas vaší návštěvy v rámci domén avosmart.com/cz a app.avosmart.com. Také obdržíme Internetovou protokolovou ("IP") adresu počítače a typ používaného prohlížeče. Tyto informace používáme k analýze obecných trendů a ke zlepšení služby.

Data uživatele: Sbíráme a zpracováváme osobní údaje týkající se chráněných zařízení uživatelů (jak je definováno ve Všeobecných obchodních podmínkách) jménem

Metody sběru : Používáme různé metody k získání údajů o účtu od vás a o vás, včetně:

a) Přímé interakce: Můžete nám poskytnout své osobní údaje registrací nebo kontaktováním nás. To zahrnuje osobní údaje, které poskytujete při vytváření účtu na naší webové stránce, přihlašování k našim službám, publikacím nebo zasílání nám svého názoru.
b) Automatizované technologie nebo interakce: Když interagujete s naším webem, můžeme sbírat technická data o vašem zařízení, činnosti prohlížení obsahu, jako je IP adresa, název a verze systému, operační režim, název a verze webového prohlížeče.

Využití registračních dat shromažďovaných společností

Jsme odpovědni za zpracování registračních dat, která jsou použita pouze pro nákup předplatného na aplikaci a pro komunikaci s uživatelem, stejně jako pro poskytování a správu účtu uživatele a našich služeb poskytovaných uživateli (jak je popsáno v Podmínkách užití).

Data se také používají k měření a zlepšování služeb a funkcionalit, k poskytování technické podpory, uživatelského servisu, odesílání e-mailových upozornění, textových zpráv, webových push (upozornění, zprávy a, se souhlasem pro marketing, informace o nových produktech, newsletterech, marketingových informací, propagacích) nebo obecné komunikace o službách, produktech. Registrační data budeme používat pro tyto účely.

Dodržujeme ustanovení platných zákonů a právních oznámení. Registrovaným uživatelům jsou také zasílány e-mailové upozornění o činnosti webu, údržbě, zprávy o aktivitách z chráněných zařízení, atd.

Důvěrnost. Vaše údaje o účtu zpracováváme se striktní důvěrností v souladu s platnými zákony.

Smluvní podmínky

Níže jsou pravidla, která dodržujeme při zpracování vašich údajů o účtu:

Splnění smlouvy: zpracování dat je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro kontakt před uzavřením takové dohody.

Oprávněný zájem: máme legitimní zájem zpracovávat vaše údaje o účtu, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu a nejlepší a nejbezpečnější řešení. Nepoužíváme registrační údaje uživatele pro činnosti, které nesouvisejí s našimi službami.

Právní nebo regulační povinnost: vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro dodržení právních nebo regulačních povinností, kterým jsme podrobeni.

Naše komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu nebo SMS a Webpush. Při registraci účtu je vyžadován souhlas, včetně přijetí pravidel a zásad ochrany osobních údajů, spolu s potvrzením, že chráněný uživatel byl informován, že jeho zařízení budou sledovány. Navíc může Uživatel dobrovolně souhlasit s marketingovou komunikací. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s marketingem tím, že nás kontaktujete na: [email protected] nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu nebo v případě Webpush zakázáním souhlasu k přijímání těchto oznámení v prohlížeči. To neovlivní zpracování registračních údajů za účelem poskytování služeb do doby pozastavení účtu.

Ukládání dat: Shromažďované registrační údaje ukládáme po dobu 5 let od data ukončení plánu.

(a) plnění smlouvy s registrovanými uživateli.
(b) dodržování jakýchkoli právních, účetních nebo hlášení požadavků.

Váš účet

V rámci vašeho účtu používáme:

1) YouTube Data API pro prezentaci videí sledovaných dítětem na Youtube. Zásady ochrany soukromí Youtube v tomto ohledu jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Zpracovávané informace jsou: název filmu, datum a čas přehrávání, ikona, doba trvání, grafika filmu, odkaz na film, název kanálu (autor). Data jsou ukládána po dobu maximálně 30 dnů.

2) Zabezpečení ReCaptcha tím, že zpracovává datum a čas přihlášení nebo registrace, IP adresu, v souladu s politikou dostupnou na webové stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=en

3) GoogleMaps v souladu se zásadami ochrany osobních údajů https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=en-US

Při přihlašování a registraci ukládáme datum, čas a IP adresu Uživatele.

Uživatel je odpovědný za Data Chráneného Uživatele, která zpracováváme jménem Uživatele jako zpracovatel dat za účelem poskytování Služeb, Uživatel tímto prohlašuje, že:

a) Dodržují všechna platná nařízení týkající se kontroly a inspekce zařízení a přístrojů používaných uživateli doma.
b) Nenacházejí se v žádné ze situací popsaných v sekci "Zákazy" Regulací.
c) Mají příslušné souhlasy od každého subjektu údajů, jehož osobní údaje nám byly požadovány v průběhu poskytování služby nebo shromažďovány a poskytnuty nám aplikací Avosmart.

Náhrada škody

Souhlasíte se vzdáním všech nároků vůči Avosmart, správní radě a všem zaměstnancům. Vzdáváte se své náhrady za všechny z nich ztráty, škody vzniklé v souvislosti se zpracováním údajů uživatele a dalších osobních údajů třetích stran předaných do našich systémů během používání a poskytování služby. To také zahrnuje smazání údajů a osobních údajů.

Zabezpečení dat

Přijali jsme technická a organizační opatření k zachování a ochraně vašich osobních údajů proti neoprávněnému použití nebo přístupu a proti jejich změně, ztrátě nebo zneužití, s přihlédnutím k současnému stavu umění, informacím uloženým a rizikům, jimž jsou vystaveny.

Poskytujeme bezpečnostní opatření na ochranu registračních údajů a uživatelských dat. Vzhledem k povaze informací a souvisejících technologií však nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů a výslovně se zřekáme jakékoliv takové povinnosti. Pokud se dozvíme o bezpečnostním incidentu, pokusíme se vás o tom elektronicky informovat, abyste mohli podniknout vhodná opatření.

Uživatelská práva

Registrace dat: Uživatel má práva podle ustanovení o ochraně osobních údajů ve vztahu k jeho datům, účtu. Uživatel má právo na:

1. Požadovat přístup k vašim osobním údajům (běžně označováno jako "žádost subjektu údajů o přístup"). To umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda tyto údaje zpracováváme v souladu s právem.

2. Opravit osobní informace, které o vás uchováváme. To umožňuje opravit neúplná nebo nepřesná data, která uchováváme, ačkoli by mohlo být nezbytné ověřit přesnost nových údajů, které nám poskytnete .

3. Smazání vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli smazat své osobní údaje. Včetně účelu nás prosím kontaktujte napsáním na následující adresu: [email protected]

Omezit zpracování vašich osobních údajů. To vám umožňuje požadovat, abychom pozastavili zpracování vašich osobních údajů v následujících scénářích:

(a) pokud chcete, abychom prokázali správnost, přesnost dat;
(b) pokud jste nám oznámili nesouhlas s naším použitím vašich údajů, ale musíme zkontrolovat, že nemáme převažující oprávněné důvody pro použití těchto údajů.

V obou výše uvedených případech bude služba pozastavena.

Obchodní informace

Nedílnou součástí našeho webu je informování vás o nových možnostech, konfiguracích a nabídce služeb. Registrací a vybráním souhlasu s marketingem uživatel výslovně souhlasí s přijímáním elektronických obchodních informací, jak je vyžadováno příslušným zákonem, včetně oznámení, zpráv, nabídek a propagací. Pokud uživatel po registraci nechce od této služby dostávat žádné zprávy, může z toho odstoupit zasláním zprávy na následující adresu: [email protected] .

Souhlas

Odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na avosmart.com/cz a registrací účtu Uživatel prohlašuje, že si přečetl a akceptuje podmínky této politiky. Uživatel vyjadřuje a dává výslovný souhlas s těmito podmínkami:

Sběr a zpracování osobních údajů námi v souladu s uvedenými účely a touto politikou:

1 Sběr a zpracování údajů uživatele jménem uživatele, který si vytvořil účet prostřednictvím registrace.
2  .  Zpracování všech osobních údajů uvedených v této politice.

Souhlas se sběrem a zpracováním osobních údajů může být odvolán, v souladu s obecnou regulací na ochranu osobních údajů.

Zpracování dat chráněného uživatele

Data chráněného uživatele zpracováváme na žádost Uživatele jako "Správce dat". To znamená, že máte nad těmito daty kontrolu: určujete, jaká data se sbírají a jak se používají pro účely rodičovské kontroly.

Tento popis stanovuje povinnosti stran ve vztahu ke zpracování údajů Uživatele avosmart.com/cz jménem a v souladu s pokyny Uživatele jako Správce dat.

Podrobnosti o zpracování

Kategorie subjektů dat

Uživatelé chráněných zařízení, které jsou sledovány aplikací Avosmart. Třetí strany, které kontaktují uživatele takových zařízení.


Typ osobních údajů

Veškerá data shromážděná takovými zařízeními, včetně identifikačních a kontaktních údajů, dat o aktivitě na telefonu, počítači, tabletu, včetně prohlížených webových stránek, použitých aplikací, behaviorálních dat, polohy, snímků obrazovky, SMS zpráv.

Účel

Poskytnutí služeb rodičovské kontroly a monitorování zařízení.

Doba trvání smlouvy

60 dní od data ukončení plánu.

Použití chráněných dat uživatele

Jako správce dat, uživatel zaručuje, že má příslušná práva na zpracování dat chráněného uživatele a souhlasí se zpracováním a použitím dat uživatele chráněného v souladu s tímto zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami použití a platným zákonem a pouze pro jasně definované účely služby. Uživatel nepřenese žádná osobní data do služby, která se vztahují na osoby starší 18 let, s výjimkou jmen kontaktů uložených v telefonu, informací přijatých a odeslaných prostřednictvím SMS, informací o vybraných a přijatých telefonních hovorech (telefonní číslo a je-li k dispozici v seznamu kontaktů) a elektronické komunikace viditelné na snímcích obrazovky.

Můžete také přistupovat ke kopiím dat uživatele, které jsme pro vás shromáždili prostřednictvím služby. Uživatel ochrání důvěrnost všech dostupných dat uživatele a zabrání přístupu nebo zveřejnění neoprávněným třetím stranám.

O všech problémech souvisejících se správou vašeho účtu avosmart.com/cz a/nebo uživatelských dat nás budete informovat do 24 hodin. Budete zodpovědní za jakékoliv nelegální užití osobních údajů získaných prostřednictvím služby, včetně užití, které je v rozporu s platnými zákony na ochranu dat a/nebo porušuje tuto zásady ochrany osobních údajů.

Nastavení služby

Služby avosmart (jak je definováno v Podmínkách použití ) Poskytnout službu sledování a ovládání zařízení, jak je popsáno v podmínkách použití. V rámci těchto služeb mohou být shromažďovány a nahrávány na server Avosmart.com značné množství Chráněných údajů uživatele, včetně údajů o Chráněných uživatelích a použití zařízení, URL, sledovaných videích na Youtube, čase aktivity na webových stránkách a nainstalovaných aplikacích na zařízení, poloze, odesílání všech snímků obrazovky pořízených na chráněném zařízení, živém pohledu z zařízení.

Jste zodpovědní za nastavení konfigurace, nastavení účtu Avosmart, který kontroluje službu, dohled a monitorovací opatření a určuje osobní údaje k zahrnutí. Instalace softwaru, aplikace Avosmart na chráněné zařízení a konfigurace uživatelského účtu představují základ pro zpracování uživatelských dat na jeho jménem, aby mohl poskytnout službu. Úroveň a stupeň takového dohledu a monitoringu je zcela pod vaší kontrolou a nejste za něj zodpovědní. Uživatel je zodpovědný za všechna tato chráněná uživatelská data a Avosmart zpracovává data v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.

Smazání dat

Data registrace jsou uchovávána po dobu 5 let od vypršení plánu. Uživatelská data jsou automaticky smazána do maximálně 60 dnů od jejich vytvoření, s obdobím uchování. Obvykle je doba použití dat mezi 7 a 30 dny.

Pokud chcete odstranit všechna data uživatele z vašeho účtu Avosmart, odinstalujte aplikaci Avosmart ze všech zařízení a pošlete e-mail na: [email protected] s vaší e-mailovou adresou účtu, můžete požádat o další informace za účelem potvrzení vaší identity.

Po potvrzení identity okamžitě odstraníme všechna data z našich aktivních systémů do patnácti (15) dnů od potvrzení identity.

Dodržování předpisů o ochraně dat

Každá strana dodržuje všechny platné zákony o soukromí a ochraně dat, včetně (bez omezení) směrnice EU o ochraně dat (95/46 / ES) ze dne 25. května 2018,

Práva a povinnosti uživatele jako správce dat, konfigurace služby

V souladu s platnými zákony má uživatel:

a) povinnost informovat a získat od chráněných uživatelů všechny nezbytné souhlasy ke zpracování jejich osobních údajů.
b) má zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna prokázat, že zpracování dat je prováděno v souladu s platným právem.
c) má reagovat na práva chráněných uživatelů stanovené platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Subdodávka

Avosmart.com může své povinnosti subdodavat a / nebo poskytnout data uživatele, registrační údaje vnějším poskytovatelům služeb bez dalšího souhlasu uživatele. K tomuto účelu uživatel tímto výslovně souhlasí se subdodávkou subjektů Avosmart.com uvedených v zásadách ochrany osobních údajů. Avosmart.com vytvoří seznam subdodavatelů a dalších nebo náhradních subdodavatelů budou informovat uživatele, kteří mohou kdykoli požádat o seznam na: [email protected]

Porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud existuje pokyn od příslušného dozorového orgánu, vývoj národní legislativy nebo delegovaný akt, v případě porušení bezpečnosti osobních údajů, Uživatel a/nebo Avosmart oznámí takové porušení příslušnému dozorovému úřadu bez zbytečného odkladu a pokud možno nejpozději do sedmdesáti dvou (72) hodin od události.

Ukončení a vypršení smlouvy

V případě ukončení nebo vypršení poskytování služeb mezi uživatelem a Avosmartem na základě Podmínek použití, posledně jmenovaný nebude uchovávat uživatelova data déle než 60 dní po ukončení služby.

Souhrn

Shrnutím můžeme shromažďovat vaše osobní údaje a poté je dále zpracovávat pro účely:

a) hodnoty a plnění smlouvy o prodeji našich služeb (a tedy také pro účetní účely);
b) ochrany před možnými nároky podle kupní smlouvy a za účelem uplatnění práv záruky;
c) reagování na vaše technické nebo obchodní dotazy (pokud jste nám volali nebo napsali s otázkou ohledně nabídky a/nebo požádali o přípravu nabídky);
d) marketing vlastních služeb (pokud jste naším uživatelem, můžeme zpracovávat vaše údaje pro marketingové účely v rámci takzvaného oprávněného zájmu, na stejném základě používáme nástroje pro remarketing založené na cookies, v ostatních případech je naše marketingová aktivita založena na vašem souhlasu);
e) zasílání newsletteru, SMS - pokud jste dal svůj souhlas nebo pokud se jedná o informace související se službou, kterou nabízíme.
f) zasílání zpráv o aktivitě / statistikách Avosmart prostřednictvím e-mailu, pokud je tato možnost povolena v rámci účtu.

Vaše údaje jsou rovněž shromažďovány pro zobrazení takzvaného web push. V tomto případě budete požádáni o dodatečný souhlas, který se zobrazuje internetovým prohlížečem. Uživatel má možnost přijmout nebo blokovat oznámení. Souhlas s Webpush oznámeními můžete kdykoli odvolat ve svém nastavení prohlížeče.

 

Zásady používání cookies


  1. Když prohlížíte naši webovou stránku - avosmart.com/cz nebo app.avosmart.com, automaticky shromažďujeme některá vaše data. Tyto údaje jsou sbírány takzvanými cookies ("Cookies").
  2. Cookies jsou soubory, které jsou odesílány na váš počítač nebo jiné zařízení během prohlížení webu.
  3. Cookies umožňují uživateli přihlásit se na webovou stránku https://app.avosmart.com změnit nastavení účtů, aby mohl zobrazovat aktivitu chráněných uživatelů, změnit nastavení plánu.
  4. Cookies neprovádějí žádné úpravy nebo změny v nastavení zařízení nebo software, který je na vašem zařízení nainstalován.
  5. Typicky lze Cookies odstranit z prohlížeče pomocí možnosti "vymazat historii" a vybráním cookies zaškrtávacím políčkem nebo zablokováním možnosti stahování cookies v prohlížeči.
  6. Rádi bychom vás informovali, že vaše používání strony avosmart.com/cz nebo app.avosmart.com bez změny nastavení prohlížeče nám dává souhlas k používání cookies. Příslušná zpráva v této souvislosti se zobrazí automaticky při každé návštěvě uživatelem avosmart.com/cz a app.avosmart.com poprvé. Blokování cookies nebo jejich mazání způsobí, že nebude možný přístup k službě.

Data automaticky shromažďovaná pomocí cookies budeme používat k následujícím účelům:

a) analýza chování uživatele na avosmart.com/cz a app.avosmart.com
b) sběr demografických a analytických údajů o uživatelích

Jaké další technologie používáme k monitorování aktivit na webové stránce?

Google Analytics a další techniky pro analýzu webové statistiky (cookies)

1. Google Analytics používá technologii "cookies" k analýze zdrojů provozu a způsobu, jakým návštěvníci používají webové stránky avosmart.com/cz.

2. Google sbírá na svých serverech data získaná umístěním cookies na zařízení a využívá tuto informaci k sestavení zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s internetovým provozem a využitím. https://policies.google.com/privacy?hl=en

3. Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě, že takové třetí strany zpracovávají informace jménem Google.

4. Tato data jsou pouze materiálem pro statistickou analýzu a korelační mechanismy systému pro zasílání chyb, a proto nejsou data z cookies v žádném případě kombinována s dalšími daty, která nám poskytujete.

5. Používání nástrojů Google Analytics společností Avosmart nezpracovává vaše osobní údaje.

Google AdWords a další systémy behaviorální reklamy (cookies)

1. Google AdWords používá technologii "cookies", tj. textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby si zapamatoval, které webové stránky byly navštíveny z vašeho zařízení.

2. Google shromažďuje na svých serverech data získaná umístěním cookies na zařízení a tuto informaci používá k zobrazování reklam na jiných webových stránkách, které navštěvujete.

3. My, jako inzerenti využívající služby Google, nemáme přístup k datovým souborům cookies uloženým na vašem zařízení, ale můžeme zadat reklamy vybraným příjemcům, např. všem lidem, kteří navštívili náš web za posledních 7 dní.

4. Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě, že tyto třetí strany zpracovávají informace jménem Google.

5. Tato data jsou pro nás pouze statistickým materiálem a reklamu objednáváme pouze na základě kolektivních kritérií (až po specifické cílové skupiny, a ne na konkrétního uživatele), takže data z cookies se v žádném případě nespojují s dalšími daty, která nám poskytujete.

6. Naše použití nástroje Google Adwords nepředstavuje zpracování vašich osobních údajů.

Facebook konverzní pixel

1. Na avosmart.com/cz a app.avosmart.com je takzvaný "Facebook konverzní pixel" spravovaný námi s Facebook reklamami a aktivitami remarketingu.

2. Pixel je navržen tak, aby sledoval návštěvy uživatelů pohybujících se na webu. Tím můžeme zadávat reklamy na Facebooku cílené na ty lidi, kteří byli na avosmart.com/cz nebo app.avosmart.com na jednotlivých podstránkách webu (remarketing).

3. Poté Facebook poskytuje pouze statistická data o účinnosti reklam, bez odkazu na konkrétní osoby.

4. Pokud máte účet na Facebooku, doporučujeme si přečíst informace o pravidlech ochrany soukromí na této webové stránce na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy a: https://www.facebook.com/about/basics/advertising

Analýza uživatelských relací

1. Také používáme analytický nástroj Hotjar ( https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy ) který nám umožňuje anonymně analyzovat uživatelský provoz na avosmart.com/cz a app.avosmart.com.

2. Avosmart může kromě cookies obvykle sbíraných správci internetových systémů shromažďovat data jako součást takzvaných logů nebo logovacích souborů. Informace uvedené v logu mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, poskytovatele internetu a webovou adresu, z které jste přistoupili na avosmart.com/cz nebo app.avosmart.com

Systém automatizace marketingu Ipresso
Avosmart může zasílat zprávy (e-mail, webpush, SMS) lidem, kteří dají svůj souhlas, nebo pokud to vyplývá z provádění objednaných služeb pomocí nástrojů pro automatizaci marketingu poskytovaných společností iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polsko) za podmínek stanovených v: https://ipresso.com/others/privacy-policy.

Výhrady týkající se zpracování dat

1. Upozorňujeme, že budeme sbírat IP adresy uživatelů, kteří navštěvují webovou stránku avosmart.com/cz, app.Avosmart.com, což nám může pomoci diagnostikovat technické problémy s programem, mobilní aplikací, webovými stránkami a internetem, serverem nebo vytvářet statistické analýzy (například z jakého regionu máme nejvíce návštěv).
2. Takto získaná data mohou být využita k administraci a zlepšení služby Avosmart.

Závěrečná ustanovení

  1. Pravidla uvedená v politice ochrany soukromí jsou řízena polským právem.
  2. Vždy můžete podat stížnost na naše zpracování vašich dat. Stížnost se podává předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  3. Tato politika ochrany soukromí nabývá účinnosti dne 01/11/2021.