​Dla kogo jest ta Polityka Prywatności?

Avosmart sp. z o.o. ("Avosmart.com" "Avosmart" "Firma" or "My / my"), przykłada szczególną wagę do prywatności użytkowników avosmart.com/pl i app.avosmart.com ("Strona"). Jeśli korzystasz ze Strony i aplikacji Avosmart (wersje dla komputerów i urządzeń mobilnych), Polityka Prywatności jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Zdefiniowane terminy

Dane osobowe: : wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna oznacza osobę, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak imię, adres e-mail, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online.

Przetwarzanie danych: jakakolwiek operacja lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub w odniesieniu do plików z danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy z wykorzystaniem procesów zautomatyzowanych, takich jak zbieranie, rejestracja, organizacja, struktura, utrzymanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultacja, używanie, komunikacja za pomocą e-mail, dystrybucja lub dowolna inna forma dostępu, kompilacja lub kombinacja, ograniczenie lub zniszczenie.

Naruszenie ochrony danych osobowych: jakiekolwiek naruszenie zabezpieczeń, które skutkuje zniszczeniem, utratą lub przypadkową lub bezprawną zmianą przesyłanych lub inaczej przetwarzanych danych osobowych, lub nieautoryzowanym komunikowaniem się lub dostępem do takich danych.

Użytkownik, Zarejestrowany Użytkownik: Osoba, która zarejestrowała się w Avosmart. Korzystają z płatnej lub darmowej wersji aplikacji i mają dostęp do Konta. Jest pełnoletni.

Chroniony Użytkownik: Dziecko, które nie ukończyło 18 lat i pozostaje pod rodzicielską władzą Użytkownika.

Dane rejestracyjne: Informacje, dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji, tworzenia Konta na stronie https://app.avosmart.com/register/pl (Twoje konto).

Dane użytkownika: Wszystkie informacje, dane, raporty, statystyki, lokalizacje, zrzuty ekranu, zebrane, pobrane z chronionych urządzeń Użytkowników połączonych z Kontem.

Konto lub twoje konto: Miejsce utworzone podczas rejestracji, gdzie Użytkownik może dodać profil Użytkownika chronionego i Urządzenie. Konto przechowuje wszystkie raporty, ustawienia i ograniczenia wprowadzone przez Użytkownika do kontrolowania Chronionego Urządzenia. Kontem można zarządzać za pośrednictwem app.avosmart.com.

Urządzenie lub Chronione Urządzenie: Urządzenie dziecka dodane do Konta rodzica, które jest chronione, kontrolowane i monitorowane od momentu instalacji aplikacji Avosmart i przez czas trwania wybranego planu.

Plan: Darmowy okres próbny lub zakupiony, komercyjny, płatny dostęp do usługi, którego cena zależy od liczby urządzeń, czasu trwania i dostępnych promocji.

Usługa Avosmart lub Platforma : Oprogramowanie stworzone przez Avosmart, aplikacja Avosmart lub aplikacja Avosmart Lite zainstalowana na chronionym urządzeniu, zapewniająca kontrolę rodzicielską i monitorowanie, kompatybilna z wybranym systemem operacyjnym, powiązana z kontem.

Funkcjonalność

Firma Avosmart z siedzibą w Unii Europejskiej, Polsce, Krakowie, świadczy usługi monitorowania i kontrolowania ruchu (na urządzeniach mobilnych, takich jak: tablet, smartfon, komputer, laptop). Jest to platforma kontroli rodzicielskiej, która pozwala rodzicowi ustawić poziom i stopień monitorowania urządzeń powiązanych z kontem użytkownika (zgodnie z regulaminem świadczenia usług). Ma to na celu umożliwienie ochrony i kontroli użytkowania tych urządzeń przez chronionych użytkowników, w ramach obowiązującego prawa i bez naruszania praw innych osób. (w tym podstawowych praw użytkowników). Usługi te obejmują również geolokalizację chronionego użytkownika (dziecka).

Dokładamy wszelkich starań, aby szanować Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa nasze praktyki dotyczące stosowania danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem naszych Usług (zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Avosmart, której częścią jest niniejsza Polityka Prywatności).

Avosmart przetwarza dwa rodzaje danych osobowych w związku z Usługą:

1 Dane rejestracyjne zawarte w profilu po zarejestrowaniu na stronie https://app.avosmart.com/register/pl (Twoje konto).
2.  Dane użytkownika, za które jesteś odpowiedzialny (jako kontroler danych), zebrane, pobrane z zabezpieczonych urządzeń podłączonych do konta.

Twoje konto i formularze rejestracyjne służą do zarządzania płatnościami, planem subskrypcji i kontaktu z Tobą, w tym aktywacją konta, wsparciem technicznym, fakturowaniem i sprzedażą.

Informacje o Zabezpieczonym Użytkowniku i o Urządzeniu są przetwarzane w Twoim imieniu w celu zapewnienia usług kontroli rodzicielskiej i monitoringu za pośrednictwem Kont.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za konfigurację oraz użytkowanie Kont, jak również za przetwarzanie danych osobowych powiązanych z kontem, co obejmuje między innymi zbieranie, przechowywanie i analizę danych osobowych od chronionych Użytkowników.

Avosmart automatycznie implementuje konfigurację oraz instrukcje dostarczone przez Użytkownika i to właśnie Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za konfigurację i wszystkie ustawienia Konta. Użytkownik może zmieniać konfigurację według własnego uznania i może zdecydować się na ograniczenie lub usunięcie zgromadzonych danych.

Korzystając z usług Avosmart, a w szczególności dostarczając swoje dane osobowe podczas rejestracji lub kontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, musisz zaakceptować tę Politykę Prywatności i wyrazić zgodę na zbieranie, przechowywanie i komunikację produkcji danych osobowych zgodnie z warunkami zawartymi w tej polityce, w tym na wysyłanie naszych elektronicznych komunikatów związanych z Usługą.

Polityka prywatności może być zmieniana, w razie potrzeby, w celu dostosowania jej do przyszłych zmian legislacyjnych lub orzecznictwa. Za każdym razem zobowiązujemy się do poinformowania na stronie internetowej o tych zmianach.

Wszelkie zmiany w dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, a także ich aktualizacja lub usunięcie, mogą być dokonane poprzez napisanie na adres: [email protected] .

Dane użytkownika

Po zarejestrowaniu konta na avosmart.com/pl, zaczynamy zbierać dane z urządzeń powiązanych z kontem, które mogą zawierać dane osobowe na Twój temat, urządzenia użytkowników lub strony trzecie ("Dane użytkownika"), w tym informacje o Twoich urządzeniach, oglądanych stronach internetowych i używanych aplikacjach przez użytkowników urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja Avosmart, w tym: filmy w aplikacji lub na YouTube, czas korzystania z aplikacji, strony internetowe, adresy stron internetowych, lokalizację z określeniem czasu pobytu w danym miejscu na mapie i prędkość, aktualny podgląd zabezpieczonego urządzenia na żywo oraz na zrzuty ekranu z działalności na zabezpieczonym urządzeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, Użytkownik jest administratorem danych zbieranych na urządzeniu i wyznacza nas jako podmiot przetwarzający te Dane w celu prawidłowego świadczenia usług.

Jesteś administratorem swoich Danych Użytkownika i możesz uzyskać dostęp, usunąć, ograniczyć, sprostować i poprosić o kopię swoich danych w dowolnym momencie. Pomożemy ci zgodnie z możliwościami, funkcjami usługi i czasem trwania usług oraz odpowiemy na każde twoje zapytanie.

Gromadzenie danych przez Avosmart.com za pośrednictwem usługi

Osobiste informacje o użytkownikach (dalej nazywane "danymi"), które możemy gromadzić za pośrednictwem Usług, są następujące.

Dane rejestracyjne (twoje konto)

Rejestracja: Podczas rejestracji konta na Avosmart.com zbieramy następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, imię, płeć dziecka. Podanie tych danych jest obowiązkowe, a jeśli nie zostaną podane, nie będzie możliwości stworzenia konta lub nie będzie można dodać i zabezpieczyć urządzeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie i użycie prawdziwych i poprawnych danych.

Płatności: Nasz dostawca płatności „Stripe” zbiera pewne dane dotyczące płatności, które są przetwarzane zgodnie z warunkami użytkowania i polityką prywatności podanymi podczas procesu płatności. Polityka prywatności Stripe jest dostępna na: https://stripe.com/privacy

Formularze internetowe: Jeśli wyślesz nam jakąkolwiek wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego (Kontakt), gromadzimy dane podane w formularzach, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są obowiązkowe podczas wysyłania formularza internetowego. Ponadto możemy zbierać inne dane, w tym zrzuty ekranu, zdjęcia, które dodałeś do informacji kontaktowych. Dane te są wykorzystywane do przetwarzania Twojego zapytania i kontaktowania się z Tobą w celu dalszej komunikacji lub wsparcia technicznego.

Dane na temat Twojego komputera: Biorąc pod uwagę standardy komunikacji internetowej, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie otrzymujemy adres URL strony pochodzenia oraz strony, które wyświetliłeś, a także czas Twojej wizyty w domenach avosmart.com/pl i app.avosmart.com. Otrzymujemy także adres protokołu internetowego ("IP") komputera i typ używanej przeglądarki. Informacje te wykorzystujemy do analizy ogólnych trendów i poprawy usługi.

Dane użytkownika: Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące chronionych urządzeń użytkowników (jak zdefiniowano w Regulaminie) w Twoim imieniu

Metody zbierania : Używamy różnych metod do zbierania Danych Konta od Ciebie i o Tobie, w tym:

a) Bezpośrednie interakcje: Możesz dostarczyć nam swoje dane osobowe, rejestrując się lub kontaktując się z nami. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz tworząc konto na naszej stronie internetowej, subskrybując nasze usługi, publikacje lub przesyłając nam swoją opinię.
b) Zautomatyzowane technologie lub interakcje: Gdy nawiązujesz interakcje z naszą stroną internetową, możemy zbierać dane techniczne dotyczące Twojego urządzenia, aktywności przeglądania takich jak adres IP, nazwa i wersja systemu, tryb działania, nazwa i wersja przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie danych rejestracyjnych zebranych przez firmę

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Danych Rejestracyjnych, które są używane tylko do zakupu planu subskrypcji aplikacji i do komunikacji z Użytkownikiem, a także do świadczenia i zarządzania kontem Użytkownika i naszymi Usługami świadczonymi dla Użytkownika (jak opisano w Warunkach Korzystania).

Dane są również wykorzystywane do pomiaru i poprawy usług i funkcjonalności oraz do zapewnienia wsparcia technicznego, obsługi użytkownika, wysyłania powiadomień e-mail, wiadomości tekstowych, pushu internetowego (powiadomienia, raporty i, za zgodą na marketing, informacje o nowych produktach, newsletterach, informacjach marketingowych, promocjach) lub komunikacji ogólnej na temat usług, produktów. Dane rejestracyjne wykorzystamy do tych celów.

Przestrzegamy postanowień obowiązujących przepisów i zawiadomień prawnych. Użytkownicy zarejestrowani są również powiadamiani pocztą elektroniczną o aktywnościach witryny, pracach konserwacyjnych, raportach z działalności zabezpieczonych urządzeń itp.

Poufność. Podejście do Twoich danych konta jest bardzo ostrożne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki umowy

Poniżej znajdują się zasady, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych Twojego konta:

Wykonanie umowy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do kontaktu przed zawarciem takiej umowy.

Uzasadniony interes: Mamy uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych z Twojego konta, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą obsługę oraz najbezpieczniejsze rozwiązania. Nie używamy danych rejestracyjnych użytkownika do działań, które nie dotyczą naszych usług.

Obowiązek prawny lub regulacyjny: możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy.

Nasza komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-maila, SMS-ów i Webpush. Przy rejestracji konta wymagana jest zgoda, w tym akceptacja regulaminu i polityki prywatności, wraz z potwierdzeniem, że Użytkownik Ochrony został poinformowany o monitorowaniu jego urządzeń. Dodatkowo, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na komunikację marketingową. Masz prawo do cofnięcia zgody na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres: [email protected] lub klikając na link wypisu w e-mailu, lub w przypadku Webpush, wyłączając zgodę na otrzymywanie tych powiadomień w przeglądarce. Nie wpłynie to na przetwarzanie danych rejestracyjnych w celu świadczenia usług do momentu zawieszenia konta.

Przechowywanie danych: Przechowujemy zebrane dane rejestracyjne przez 5 lat od daty wygaśnięcia planu.

(a) wykonanie umowy z zarejestrowanymi użytkownikami.
(b) przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Twoje konto

W ramach twojego konta używamy:

1) YouTube Data API do prezentowania filmów oglądanych przez dziecko na Youtube. Polityka prywatności Youtube w tym zakresie jest dostępna na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Informacje, które są przetwarzane, to: tytuł filmu, data i godzina odtwarzania, ikona, czas trwania, grafika filmu, link do filmu, nazwa kanału (autor). Dane pozyskane są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

2) Zabezpieczenie ReCaptcha, poprzez przetwarzanie daty i czasu logowania lub rejestracji, adresu IP, zgodnie z polityką dostępną na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=en

3) GoogleMaps zgodnie z polityką prywatności https://policies.google.com/technologies/location-data?hl=en-US

Podczas logowania i rejestracji zapisujemy datę, czas i adres IP Użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za Dane Chronionego Użytkownika, które przetwarzamy w jego imieniu jako procesor danych w celu świadczenia Usług, Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

a) Przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli i inspekcji sprzętu i urządzeń używanych przez użytkowników w domu.
b) Nie znajdują się w żadnej z sytuacji opisanych w sekcji „Zakazy” Regulaminu.
c) Mają stosowne zgody od każdego podmiotu danych, których dane osobowe są nam dostarczane na żądanie w trakcie świadczenia Usługi lub zbierane i dostarczane nam przez aplikację Avosmart.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zrzec wszelkich roszczeń wobec Avosmart, Rady Dyrektorów i wszystkich pracowników. Zrzekasz się swojego prawa do odszkodowania za wszelkie straty, szkody poniesione w związku z przetwarzaniem Danych Użytkownika i innych danych osobowych osób trzecich przekazanych do naszych systemów podczas korzystania i świadczenia Usługi. To obejmuje również usuwanie danych i danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Przyjęliśmy techniczne i organizacyjne środki mające na celu zachowanie i ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem lub dostępem oraz przed ich zmianą, utratą lub nadużyciem, biorąc pod uwagę stan techniki, cechy przechowywanych informacji i ryzyka, na które są narażone.

Zapewniamy środki ochronne w celu ochrony Danych Rejestracyjnych oraz Danych Użytkowników. Jednakże, ze względu na charakter informacji i technologii związanych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i wyraźnie zrzekamy się takiej odpowiedzialności. Jeśli zostaniemy zawiadomieni o naruszeniu bezpieczeństwa, postaramy się powiadomić Cię o tym drogą elektroniczną, abyś mógł podjąć odpowiednie działanie.

Prawa użytkownika

Rejestracja danych: Użytkownik posiada prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do swoich danych, konta. Użytkownik ma prawo do:

1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie nazywanego "żądaniem dostępu podmiotu danych"). Pozwala to na uzyskanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, i sprawdzenie, czy przetwarzamy te dane zgodnie z prawem.

2. Sprostowania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W przypadku danych niekompletnych lub niedokładnych, które przechowujemy, pozwala to na ich sprostowanie, choć może być konieczne zweryfikowanie prawidłowości nowych danych, które nam dostarczasz .

3. Usuń swoje dane osobowe. Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na następujący adres: [email protected]

Ogranicz przetwarzanie swoich danych osobowych. Pozwala to na zasugerowanie nam zawieszenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w następujących sytuacjach:

(a) jeśli chcesz, abyśmy udowodnili poprawność, dokładność danych;
(b) jeśli sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystywaniu twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy nie mamy ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do korzystania z danych.

W obu powyższych przypadkach, usługa zostanie zawieszona.

Informacje Handlowe

Integralną częścią naszej strony internetowej jest informowanie Cię o nowych opcjach, konfiguracjach i ofercie usług. Rejestrując się i wybierając zgodę na marketing, użytkownik wyraźnie zgadza się na otrzymywanie elektronicznych informacji handlowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym powiadomień, wiadomości, ofert i promocji. Jeżeli po rejestracji użytkownik nie chce otrzymywać żadnej korespondencji z tej usługi, może zrezygnować z niej, wysyłając wiadomość na poniższy adres: [email protected] .

Zgoda

Wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego na avosmart.com/pl i rejestrując konto, użytkownik oświadcza, że przeczytał i akceptuje warunki niniejszej Polityki. Użytkownik wyraża i daje wyraźną zgodę na te warunki i postanowienia:

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez nas zgodnie z wskazanymi celami i niniejszą Polityką:

1 Zbieranie i przetwarzanie danych użytkownika w imieniu użytkownika, który założył konto poprzez rejestrację.
2  .  Przetwarzanie wszystkich danych osobowych określonych w niniejszej Polityce.

Zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych można wycofać, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych chronionego użytkownika

Przetwarzamy dane chronionego użytkownika na żądanie użytkownika jako "Administratora Danych". Oznacza to, że masz kontrolę nad tymi danymi: Ty decydujesz, jakie dane są zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane do celów kontroli rodzicielskiej.

Ten opis określa obowiązki stron w związku z przetwarzaniem Danych Użytkownika przez avosmart.com/pl na rzecz i zgodnie z instrukcjami Użytkownika jako Administratora Danych.

Szczegóły przetwarzania

Kategorie Podmiotów Danych

Użytkownicy chronionych urządzeń, które są monitorowane przez aplikację Avosmart. Osoby trzecie, które kontaktują się z użytkownikami takich urządzeń.


Rodzaj danych osobowych

Wszystkie dane zarejestrowane przez takie urządzenia, w tym dane identyfikacyjne i kontakty, aktywność na telefonie, komputerze, tablecie, w tym odwiedzane strony internetowe, używane aplikacje, dane dotyczące zachowań, lokalizacja, zrzuty ekranu, SMSy.

Cel

Dostarczanie usług kontroli rodzicielskiej i monitorowania urządzeń.

Czas trwania umowy

60 dni od daty zakończenia planu.

Używanie chronionych danych użytkownika

Jako administrator danych Użytkownik gwarantuje, że posiada odpowiednie uprawnienia do przetwarzania danych Użytkownika Ochronionego i zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie danych Użytkownika chronionego zgodnie z tą Polityką Prywatności, Warunkami Użytkowania i obowiązującym prawem, i tylko dla wyraźnie zdefiniowanych celów Usługi. Użytkownik nie przekaże Usłudze żadnych danych osobowych dotyczących osób powyżej 18 roku życia, z wyjątkiem nazwisk kontaktów przechowywanych w telefonie, informacji otrzymanych i wysłanych za pośrednictwem SMS, informacji o wybranych i otrzymanych połączeniach telefonicznych (numer telefonu i czy jest dostępny na liście kontaktów) oraz komunikacji elektronicznej widocznej na zrzutach ekranu.

Możesz również uzyskać dostęp do kopii danych użytkownika zebranych przez nas w Twoim imieniu za pośrednictwem Usługi. Użytkownik powinien chronić poufność wszystkich dostępnych danych użytkownika i zapobiegać dostępowi lub ujawnieniu nieautoryzowanym osobom trzecim.

Poinformujesz nas w ciągu 24 godzin o wszelkich problemach związanych z zarządzaniem twoim kontem na avosmart.com/pl i / lub danymi użytkownika. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie nielegalne użycie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu, w tym użycie niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i / lub naruszające tę Politykę Prywatności.

Konfiguracja serwisu

Usługi Avosmart (jak zdefiniowano w Warunkach Użytkowania ) zapewniają usługę monitorowania i kontroli urządzeń, jak opisano w Warunkach Użytkowania. W ramach tych samych usług mogą być zbierane i przesyłane na serwer Avosmart.com znaczna ilość Danych Chronionych Użytkowników, w tym dane o Chronionych Użytkownikach i użytkowaniu Urządzeń, adresach URL, filmach oglądanych na Youtube, czasie aktywności na stronach internetowych i zainstalowanych aplikacjach na urządzeniu, lokalizacji, wysyłaniu wszystkich zrzutów ekranu wykonanych na chronionym urządzeniu, na żywo z urządzenia.

Jesteś odpowiedzialny za ustawienie konfiguracji, ustawień Konta Avosmart, które kontroluje Usługę, nadzoruje i monitoruje środki oraz określa, jakie dane osobowe mają być objęte. Instalacja Oprogramowania, Aplikacji Avosmart na Chronionym Urządzeniu i konfiguracja Konta Użytkownika stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Danych Użytkownika w jego imieniu w celu świadczenia Usługi. Poziom i stopień takiego nadzoru i monitoringu jest całkowicie pod Twoją kontrolą i nie jesteś za niego odpowiedzialny. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie takie Chronione Dane Użytkownika, a Avosmart przetwarza dane zgodnie z tą Polityką Prywatności.

Usuwanie danych

Dane Rejestracji są przechowywane przez 5 lat od wygaśnięcia Planu. Dane użytkownika są automatycznie usuwane w ciągu maksymalnie 60 dni od ich utworzenia, z uwzględnieniem okresu przechowywania. Zwykle, okres wykorzystania danych wynosi od 7 do 30 dni.

Aby usunąć wszystkie dane użytkownika z Twojego konta Avosmart, odinstaluj aplikację Avosmart ze wszystkich urządzeń i wyślij e-mail na adres: [email protected] wraz z adresem e-mail Twojego konta, możesz poprosić o dodatkowe informacje wyłącznie w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Po potwierdzeniu tożsamości, natychmiast usuniemy wszystkie dane z naszych aktywnych systemów w ciągu piętnastu (15) dni od potwierdzenia tożsamości.

Zgodność z przepisami o ochronie danych

Każda ze stron przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, w tym (bez ograniczeń) Dyrektywy o ochronie danych UE (95/46 / EC) z 25 maja 2018 r.,

Prawa i obowiązki użytkownika jako administratora danych, konfiguracja usługi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownik:

a) powinien poinformować i uzyskać od chronionych użytkowników wszystkie niezbędne zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
b) powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić i móc wykazać, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
c) powinien reagować na prawa chronionych użytkowników, ustanowione przez obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych.

Podwykonawstwo

Avosmart.com może zlecać swoje obowiązki i / lub ujawniać dane użytkowników, dane rejestracji zewnętrznym dostawcom usług bez dalszej zgody użytkownika. W tym celu użytkownik wyraża niniejszym wyraźną zgodę na podwykonawstwo przez podmioty Avosmart.com wskazane w Polityce prywatności. Avosmart.com sporządzi listę podwykonawców, a o dalszych lub zastępczych podwykonawcach będą informowani użytkownicy, którzy mogą zażądać listy w każdym czasie do: [email protected]

Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Jeżeli istnieje instrukcja od właściwego organu nadzorczego, rozwój krajowego ustawodawstwa lub akt delegowany, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Użytkownik i / lub Avosmart powiadomi o takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki, a jeżeli to możliwe, nie później niż siedemdziesiąt dwa (72) godziny po wydarzeniu właściwy organ nadzorczy.

Zakończenie i wygaśnięcie umowy

W przypadku zakończenia lub wygaśnięcia świadczenia usług pomiędzy Użytkownikiem a Avosmart na podstawie Regulaminu, ten ostatni nie będzie przechowywał danych Użytkownika dłużej niż 60 dni po zakończeniu usługi.

Podsumowanie

Podsumowując, możemy zbierać Twoje dane osobowe, a następnie przetwarzać je dalej w celu:

a) oceny wartości i realizacji umowy sprzedaży naszych usług (a więc także dla celów rachunkowych);
b) ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy sprzedaży i w celu wykonywania praw wynikających z gwarancji;
c) odpowiadanie na twoje zapytania techniczne lub związane ze sprzedażą (jeśli zadzwoniłeś do nas lub napisałeś do nas z pytaniem na temat oferty i/lub poprosiłeś o jej przygotowanie);
d) marketing własnych usług (jeśli jesteś naszym użytkownikiem, możemy przetwarzać twoje dane dla celów marketingowych w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie używamy narzędzi remarketingowych opartych na plikach cookie, w pozostałych przypadkach nasza aktywność marketingowa jest oparta na twojej zgodzie);
e) wysyłanie newslettera, SMS - jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeżeli dotyczy to informacji związanych z usługą, którą oferujemy.
f) wysyłanie raportów na temat aktywności/statystyk Avosmart za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli ta opcja jest włączona na koncie.

Twoje dane są także zbierane, aby wyświetlić tzw. web push. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę, która jest wyświetlana przez przeglądarkę internetową. Użytkownik ma możliwość akceptacji lub blokowania powiadomień. Zgodę na powiadomienia Webpush możesz wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.

 

Polityka plików cookie


  1. Gdy przeglądasz naszą stronę internetową - avosmart.com/pl lub app.avosmart.com, automatycznie zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. cookies ("Ciasteczka").
  2. Ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania Strony.
  3. Ciasteczka pozwalają użytkownikowi zalogować się na stronę internetową https://app.avosmart.com aby zmienić ustawienia Kont, w celu przeglądania aktywności Chronionych Użytkowników, zmieniając ustawienia planu.
  4. Ciasteczka nie wprowadzają żadnych modyfikacji ani zmian w ustawieniach urządzenia lub oprogramowania, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
  5. Zazwyczaj Ciasteczka można usunąć z przeglądarki za pomocą opcji "usuń historię" i zaznaczając ciasteczka w okienku wyboru lub blokując możliwość pobierania ciasteczek w przeglądarce.
  6. Chcielibyśmy poinformować, że korzystanie ze strony avosmart.com/pl lub app.avosmart.com bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na nasze korzystanie z plików cookies. Odpowiednia wiadomość w tej sprawie jest wyświetlana automatycznie za każdym razem, gdy dany użytkownik odwiedza avosmart.com/pl i app.avosmart.com po raz pierwszy. Blokowanie plików cookies lub ich usuwanie skutkuje brakiem dostępu do serwisu.

Dane zbierane automatycznie z użyciem cookies wykorzystamy do:

a) analizy zachowań użytkowników na avosmart.com/pl i app.avosmart.com
b) zbierania danych demograficznych i analitycznych o użytkownikach

Jakie inne technologie wykorzystujemy do monitorowania aktywności na stronie?

Google Analytics i inne techniki analizowania statystyki stron (cookies)

1. Google Analytics korzysta z technologii "cookies" do analizy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony avosmart.com/pl.

2. Google gromadzi na swoich serwerach dane uzyskane z umieszczenia plików cookie na urządzeniach i korzysta z tych informacji do sporządzania raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem internetowym i jego użytkowaniem. https://policies.google.com/privacy?hl=en

3. Google może również przekazywać te informacje stronie trzeciej, jeśli wymaga tego prawo, lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

4. Te dane służą jedynie do analizy statystycznej i mechanizmów korelacji, które umieszczają na systemie błędy, a zatem dane z plików cookie nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam dostarczasz.

5. Korzystanie z narzędzi Google Analytics przez Avosmart nie przetwarza twoich danych osobowych.

Google AdWords i inne systemy reklamowe oparte na zachowaniach (pliki cookie)

1. Google AdWords korzysta z technologii "cookies", tj. plików tekstowych umieszczonych na twoim urządzeniu, aby zapamiętać, które strony internetowe odwiedzono z twojego urządzenia.

2. Google zbiera na swoich własnych serwerach dane uzyskane z umieszczania plików cookie na urządzeniach i wykorzystuje te informacje do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych, które odwiedzasz.

3. My, jako reklamodawcy korzystający z usług Google, nie mamy dostępu do plików cookie przechowywanych na twoim urządzeniu, ale możemy zlecić wyświetlanie reklam wybranym odbiorcom, np. wszystkim osobom, które odwiedziły naszą stronę w ciągu ostatnich 7 dni.

4. Google może również przekazać te informacje stronie trzeciej, jeśli wymaga tego prawo, lub w przypadku gdy strona ta przetwarza informacje na zlecenie Google.

5. Te dane są dla nas wyłącznie materiałem statystycznym, a my zamawiamy reklamę tylko na podstawie zbiorczych kryteriów (do konkretnych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), więc dane z plików cookie w żaden sposób nie są łączone z innymi danymi, które nam dostarczasz.

6. Nasze korzystanie z narzędzia Google Adwords nie stanowi przetwarzania Twoich danych osobowych.

Piksel konwersji Facebooka

1. Na avosmart.com/pl i app.avosmart.com używamy tak zwanej "Facebook konwersji pikselowej", którą zarządzamy za pomocą reklam na Facebooku i działań remarketingowych.

2. Piksel jest zaprojektowany do śledzenia wizyt użytkowników poruszających się po stronie internetowej. Dzięki temu możemy zlecać reklamy na Facebooku skierowane do tych osób, które były na avosmart.com/pl lub app.avosmart.com na poszczególnych podstronach na stronie internetowej (remarketing).

3. Następnie Facebook dostarcza tylko statystyczne dane na temat skuteczności reklam, bez odnoszenia się do konkretnych osób.

4. Jeśli masz konto na Facebooku, zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach prywatności na tej stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy i: https://www.facebook.com/about/basics/advertising

Analiza sesji użytkownika

1. Korzystamy także z narzędzia analitycznego Hotjar ( https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy ), które pozwala nam na anonimową analizę ruchu użytkowników na avosmart.com/pl i app.avosmart.com.

2. Avosmart może zbierać dane dodatkowo do plików cookie, zwykle zbieranych przez administratorów systemów internetowych, jako część tzw. dzienników lub plików log. Informacje zawarte w logach mogą obejmować Twój adres IP, typ platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu i adres strony internetowej, z której weszłeś na avosmart.com/pl lub app.avosmart.com

System automatyki marketingowej Ipresso
Avosmart może wysyłać wiadomości (E-mail, Webpush, SMS) do osób, które wyraziły swoją zgodę lub jeśli wynika to z realizacji zamówionych usług za pomocą narzędzi Automatyki Marketingowej dostarczanych przez iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska) na warunkach określonych w: https://ipresso.com/others/privacy-policy.

Zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych

1. Prosimy pamiętać, że będziemy zbierać adresy IP użytkowników odwiedzających stronę Avosmart.com, app.Avosmart.com, co może nam pomóc w diagnozowaniu problemów technicznych z programem, aplikacją mobilną, stronami internetowymi i Internetem, serwerem lub tworzeniu analiz statystycznych (np. z jakiego regionu otrzymujemy najwięcej odwiedzin).
2. Dane uzyskane w ten sposób mogą zostać wykorzystane do administrowania i ulepszania usługi Avosmart.

Postanowienia końcowe

  1. Zasady określone w Polityce Prywatności są regulowane prawem polskim.
  2. Zawsze możesz złożyć skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 01/11/2021.