Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z platformy Avosmart

Niniejsze postanowienia ("Warunki") regulują Twój dostęp do usług (zgodnie z definicją poniżej), które Avosmart ("Licencjodawca", "Avosmart", "Avosmart.com" lub "my") dostarcza użytkownikom domowym ("Użytkownik", "Rodzic") na domenie internetowej avosmart: https://avosmart.com/pl i https://app.avosmart.com

Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki i warunki, które zostały mu udostępnione przed rozpoczęciem korzystania z usług. Niniejsze Warunki (w tym Polityka Prywatności) mają zastosowanie również do wersji platformy Windows i aplikacji Avosmart dostępnej w odpowiednim sklepie z aplikacjami.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje powiadomienia, zasady operacyjne i instrukcje udostępnione Użytkownikowi przez Avosmart po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszych Warunków. Nieakceptowanie powyższego oznacza zakończenie korzystania z Serwisu bez możliwości rejestracji.

Rejestracja i instalacja aplikacji kontrolnej na chronionym urządzeniu

Użytkownik zobowiązuje się poinformować osobę, odbiorcę, która używa urządzenia, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Avosmart, że aktywność tej osoby na urządzeniu jest monitorowana. Pełna aktywność chronionego urządzenia jest przekazywana do panelu rodzicielskiego, w tym zrzuty ekranu i podgląd na żywo.

Avosmart zastrzega sobie prawo, z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, do zakończenia, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania jakiegokolwiek aspektu Strony, w tym, ale nie tylko, informacji, danych, tekstu, zdjęć, grafik, filmów, wiadomości lub innych materiałów, oraz podstawowych funkcji aplikacji, w tym panelu rodzicielskiego, i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie lub stron trzecich za to. Możemy również nałożyć zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny lub ograniczyć dostęp do niektórych jej części lub do całej Witryny, bez uprzedniego powiadomienia i kary.

O Avosmart

Avosmart chroni urządzenia użytkownika za pomocą funkcji, które mają na celu filtrowanie i kontrolowanie treści stron internetowych, ograniczanie dostępu do komputerowych i mobilnych aplikacji według wybranych ustawień rodzica, lub ograniczanie dostępu do oglądanych filmów na Youtube, a także sprawdzanie lokalizacji dziecka. Avosmart jest przeznaczony dla rodziców, którzy chcą korzystać z tej platformy do kontrolowania i ochrony dzieci w świecie cyfrowym poprzez monitorowanie ich aktywności na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Avosmart daje możliwość monitorowania mediów społecznościowych, ale tylko za pomocą zrzutów ekranu z aktywności na telefonie, tablecie lub komputerze. Zrzuty ekranu są przechowywane lokalnie na chronionym urządzeniu, a rodzic ma do nich dostęp tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Aby monitorować filmy oglądane przez dziecko na Youtube, korzystamy z API Youtube v3. Warunki korzystania są dostępne na stronie: https://www.youtube.com/static?gl=GB&template=terms . Użytkownik akceptuje warunki korzystania z usługi Youtube.

Aby umożliwić użytkownikowi monitorowanie i kontrolę nad korzystaniem z urządzeń takich jak komputer, laptop, telefon czy tablet, Avosmart pozwala użytkownikowi ustawić poziom i stopień monitorowania urządzeń powiązanych z kontem, profilem użytkownika, dzieckiem. Usługi obejmują również opcjonalne usługi umożliwiające bezpieczne przeglądanie i wyszukiwanie. Są one zaprojektowane tak, aby umożliwić rodzicom kontrolę nad korzystaniem z tych urządzeń przez ich użytkowników, do tego stopnia, do jakiego pozwala obowiązujące prawo i bez naruszania praw innych osób (w tym podstawowych praw użytkowników) lub innych obowiązujących przepisów.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za korzystanie z panelu zarządzania i przetwarzanie danych osobowych związanych z kontem Użytkownika, w tym zbieranie, przechowywanie i analizę danych osobowych Użytkowników, statystyk przeglądania stron internetowych, aplikacji, zrzutów ekranu, podglądu ekranu. Platforma Avosmart automatycznie implementuje konfigurację i instrukcje dostarczone przez użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za konfigurację w panelu rodzica.

Użytkownik, Rodzic, gwarantuje, że:

(a) ma powyżej 18 lat,
(b) jest właścicielem Urządzeń, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie Avosmart,
(c) poinformował użytkowników urządzenia, że będzie monitorowany.

Avosmart wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek niezgodne z prawem korzystanie z Usługi.

Oprogramowanie Avosmart i Platforma - panel zarządzania Avosmart, to narzędzia ciągle rozwijane i zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub tymczasowego zawieszenia Usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Powiadomienie o jakiejkolwiek zawieszeniu nastąpi zgodnie z obowiązującymi Warunkami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi każdemu z jakiegokolwiek powodu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w świadczeniu usługi, w szczególności: korzystania z lokalizacji, map i dostępu do aktywności na Youtube.

Avosmart nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne związane z urządzeniem, na którym jest zainstalowany. Dotyczy to również zniszczenia lub całkowitego zablokowania urządzenia, lub utraty danych. Avosmart nie ponosi również odpowiedzialności za konflikt z innymi programami lub aplikacjami, które mogą skutkować niefunkcjonowaniem Avosmart, innych programów i aplikacji, lub utraty danych.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za sytuację, w której użytkownik próbuje usunąć aplikację Avosmart w sposób niezgodny z instrukcją lub standardowym procesem konfiguracji i odinstalowywania urządzenia, co prowadzi do uszkodzenia, zablokowania lub całkowitego zniszczenia urządzenia oraz utraty danych. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności określonej powyżej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy w geolokalizacji oraz za wskazanie lokalizacji urządzenia dziecka w panelu rodzica, a także za blokowanie lub brak możliwości włączenia opcji danych o lokalizacji w telefonie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawnie wykonane zrzuty ekranu zabezpieczonych urządzeń lub ich brak.

Ograniczenia korzystania

Aby korzystać z usług Avosmart, gwarantujesz zobowiązanie do przestrzegania następujących postanowień, w przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z naszej platformy.

1. Nasza platforma i usługi mogą być wykorzystywane tylko do kontroli monitorowanych urządzeń należących do Ciebie lub użytkowników prawidłowo pod Twoją opieką, a gdy obowiązujące prawo pozwala Ci na taką kontrolę bez naruszania praw użytkowników lub innych obowiązujących zasad.
2. Usługi Avosmart mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu informacji, czy przepisy danego kraju zabraniają korzystania z aplikacji do kontroli rodzicielskiej i monitorowania.
3. Będziesz korzystać z naszych usług tylko do użytku osobistego i w środowisku domowym.
W każdej sytuacji będziesz odpowiedzialny za zapewnienie legalnego korzystania z usług Avosmart.

Zdefiniowane terminy

"Oprogramowanie urządzenia Avosmart" oznacza oprogramowanie opracowane przez Avosmart, pobrane i zainstalowane na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić korzystanie z usługi, a także obejmuje aplikację Avosmart, Avosmart LITE dla komputerów, smartfonów i tabletów.

"Usługa Avosmart" oznacza usługę kontroli rodzicielskiej Avosmart, opartą na platformie Avosmart i oprogramowaniu urządzenia Avosmart, które pozwala monitorować i przechowywać raporty o aktywności online i proponować treści oraz blokować pewne kategorie stron internetowych według uznania użytkownika.

"Oprogramowanie Avosmart" oznacza aplikację opracowaną przez Avosmart, która umożliwia korzystanie z usługi na urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows dostępnych w odpowiednim sklepie z aplikacjami online lub do pobrania ze strony internetowej Avosmart. Wymagania techniczne dotyczące pobierania aplikacji Avosmart są określone w odpowiednim sklepie z aplikacjami online.

"Usługi" oznaczają usługi określone w niniejszym dokumencie, które obejmują pobieranie oprogramowania Avosmart i Avosmart LITE, a także zdalny dostęp do platformy Avosmart na stronie app.avosmart.com.

"Urządzenia" oznaczają dowolne urządzenia, w tym między innymi komputery, laptopy, telefony i tablety (kompatybilne z Usługami), które są własnością użytkownika lub których użytkownik jest uprawniony do użytkowania.

"Użytkownik" oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z urządzeń, na których zainstalowane jest oprogramowanie Avosmart i/lub osobę, która ma dostęp do platformy Avosmart.

"Użytkownik komercyjny" to Użytkownik, który zapłacił za wybrany plan.

"Konto Avosmart" (lub "Konto") oznacza konto utworzone przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu i korzystania z Usługi.

Warunki korzystania

Autoryzacja. W związku z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi przyznaje się ograniczoną, odwołalną, nieekskluzywną i nieprzenośną (niepodlegającą sublicencji) licencję na dostęp i korzystanie z Serwisu w odniesieniu do jego urządzeń wyłącznie do użytku wewnętrznego i prywatnego (domowego).

Warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności podjęte na jego koncie, w tym czynności podjęte przez użytkowników urządzenia.

Użytkownik zobowiązuje się:

(a) nie korzystać z Usług w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych i nie podejmować żadnych działań, które naruszają prawa stron trzecich lub niniejsze Warunki,

(b) korzystać z Usług w sposób, który nie pogarsza jakości Usług,

(c) nie naruszać żadnych praw obowiązujących w jurysdykcji, w której Użytkownik jest mieszkańcem, podczas korzystania z Usług,

(d) zobowiązać się do zwolnienia nas, Avosmart, Zarządu i pracowników od odpowiedzialności do największego zakresu dopuszczonego przez prawo w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika.

Zakaz korzystania z usługi

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi ani nie pozwalać na jej użycie do monitorowania lub kontrolowania urządzeń i aktywności użytkowników w żadnym z poniższych przypadków:

a) Kiedy urządzenia nie należą do Ciebie (lub Twoich najbliższych członków rodziny).

b) Kiedy w jurysdykcji użytkownika nie jest jasne, czy kontrolowanie i monitorowanie użycia urządzeń za pośrednictwem funkcji oferowanych przez Avosmart jest dozwolone prawnie lub regulaminowo.

c) Kiedy nie ma gwarancji, że wykorzystanie informacji uzyskanych z korzystania z usług zgodne będzie z prawami stron trzecich (w tym użytkowników) i obowiązującymi przepisami.

d) Kiedy nie powiadomiłeś użytkownika, że jego/jej urządzenie jest monitorowane.

Zastrzeżenie

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia użytkownika z platformy i usługi Avosmart bez uprzedniego ostrzeżenia, jeśli użytkownik, lub dowolny użytkownik z zainstalowaną aplikacją Avosmart, narusza obecne Warunki.

Warunki dotyczące usługi

Pod warunkiem zapłaty stosownych opłat, Twoje Konto Avosmart będzie aktywowane i będzie obowiązywać przez okres określony poniżej, chyba że zostanie rozwiązane przez nas lub przez użytkownika na mocy niniejszej Umowy.

a) Okres próbny (Trial): korzystanie z usługi przez okres 5 dni od daty rejestracji Konta Użytkownika.

b) Użytkownik Komercyjny: korzystanie z Usługi poza okresem uzgodnionym zgodnie z planem wybranym przez użytkownika.

Anulowanie

Użytkownik może anulować swoje Konto w dowolnym momencie. Wszystkie anulowania należy kierować na adres: [email protected]. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zwrotów nie będzie, chyba że naruszymy obowiązujące warunki. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do anulowania niniejszej umowy z Użytkownikiem, jeżeli:

świadczenie Usług nie jest już, naszym zdaniem, komercyjnie opłacalne, lub
Konto Użytkownika jest nieaktywne przez okres dłuższy niż 1 miesiąc (w tym ostatnim przypadku, poinformujemy Użytkownika z 15-dniowym wyprzedzeniem wysyłając powiadomienie na zarejestrowany adres e-mail).

  Anulowanie z powodu naruszenia warunków

W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Warunków, możemy natychmiast zawiesić lub anulować rejestrację Klienta po otrzymaniu pisemnego powiadomienia drogą e-mail. Możemy anulować dowolne konto na okres próbny w dowolnym momencie oraz konto każdego użytkownika komercyjnego, informując go o tym.

Po okresie wypowiedzenia, dostęp do konta Avosmart i jego całej zawartości zostanie wyłączony, a zawartość usunięta, z wyjątkiem przypadków, gdy jest zarchiwizowana (tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowej lub zgodności z prawem). Użytkownik usunie Avosmart zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego urządzenia użytkownika.

Obowiązki użytkownika

Rejestracja

Użytkownik musi się zarejestrować i utworzyć konto w Avosmart, aby mieć dostęp do usługi i z niej korzystać. Aby się zarejestrować, użytkownik musi założyć konto, wypełniając odpowiedni formularz danymi użytkownika (adres e-mail, opcjonalny numer telefonu) oraz wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, politykę prywatności i potwierdzając, że poinformował użytkownika urządzenia o monitorowaniu jego/jej aktywności.

Użytkownik gwarantuje, że te dane są i będą prawidłowe, kompletne i precyzyjne w każdym momencie. Po rejestracji, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna z kodem aktywacyjnym, który Użytkownik musi wprowadzić w panelu rodzica, potwierdzając tym samym poprawność adresu e-mail.

Postaramy się zapewnić Użytkownikowi natychmiastowy dostęp do Usługi, gdy rejestracja zostanie pomyślnie zakończona, a kod weryfikacyjny potwierdzony w panelu rodzica.

Hasła

Hasła do konta Avosmart muszą być utrzymane w tajemnicy, a zatem Użytkownik jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie i właściwe wykorzystanie. Użytkownik poinformuje nas natychmiast po ujawnieniu hasła lub po otrzymaniu powiadomienia o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta Avosmart, lub o każdym innym znanym naruszeniu bezpieczeństwa.

Platforma Avosmart

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób konfiguracji elementów w panelu Platformy Avosmart oraz za przetwarzanie wszystkich danych, w tym danych osobowych, w ramach Usługi, w tym ich zbieranie, przechowywanie i analizę na Platformie Avosmart. Automatycznie implementujemy tylko konfigurację i instrukcje podane przez użytkownika.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Użytkownik zgadza się, że możemy skonfigurować Usługi w taki sposób, że niektóre strony internetowe, aplikacje, protokoły lub technologie nie będą dostępne podczas korzystania z Usługi. W szczególności, ale nie wyłącznie, możemy podjąć taką decyzję w przypadkach, gdy: (a) wiemy lub podejrzewamy, że są wykorzystywane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i /lub (b) uważamy (według naszego uznania), że mogą one szkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu Usługi.

Szczegóły użytkownika

Informacje o użytkowniku

Nasza usługa monitoruje i przechowuje informacje przekazywane z urządzeń, na których jest zainstalowane oprogramowanie Avosmart, co może dotyczyć zarówno działalności użytkownika offline, jak i online (używanie aplikacji, szukanie, sieci społecznościowe, przeglądanie, wszelkie inne działania na chronionym urządzeniu).

Podczas gdy zbieramy, przechowujemy i analizujemy te informacje dla Ciebie i w Twoim imieniu, Ty i użytkownicy jesteście jedynymi właścicielami tych informacji i jesteście odpowiedzialni za całą treść użytkownika, która jest nam dostarczana. Ty, w swoim imieniu i w imieniu swoich użytkowników, udzielasz nam światowej, nieodwołalnej, bezpłatnej, niewyłącznej, licencji podlegającej sublicencji na przechowywanie treści użytkownika na naszych serwerach do celów określonych w niniejszych przepisach.

Odpowiedzialność za treść użytkownika

Nie kontrolujemy ani nie nadzorujemy żadnej treści użytkownika, z wyjątkiem wymagań wynikających z instrukcji użytkownika (np. poprzez konfigurację platformy Avosmart) lub obowiązującego prawa, decyzji sądu lub administracji. Zastrzegamy jednak sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek treści użytkownika w dowolnym momencie, jeśli dowiemy się, że narusza lub może naruszać prawo lub prawa osób trzecich.

Treści użytkownika po zakończeniu umowy

Jeśli umowa zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu, dostęp do konta i wszystkich treści użytkownika zostanie zablokowany, a treści użytkownika usunięte. Możemy jednak przechowywać takie treści użytkownika (a) w celach tworzenia kopii zapasowej i (b) w celu spełnienia zobowiązań prawnych, które mogą wynikać z naszej relacji z użytkownikiem. Nasz dostęp do takich danych zostanie zablokowany zgodnie z obowiązującym prawem, chyba że zajdzie taka sytuacja.

Przechowywanie danych

Jeśli Użytkownik chce zachować jakiekolwiek dane ze względów prawnych, musi je zażądać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Avosmart.com lub napisać na adres [email protected] przed rozwiązaniem Umowy. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie takich danych. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków, musisz podać nam powód przechowywania tych danych przez Ciebie w ciągu 3 dni po rozwiązaniu, a my udostępnimy je w ciągu następnych 5 dni.

Dane dotyczące aktywności użytkownika, takie jak odwiedzane strony internetowe, filmy oglądane na YouTube, używane aplikacje, lokalizacja, wysyłane wiadomości tekstowe, rozmowy telefoniczne, są automatycznie, cyklicznie usuwane nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż po 60 dniach.

Oprogramowanie Avosmart

Licencja.

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi przyznaje się nieekskluzywną, nieprzenośną (niesublicencjonowaną) licencję na instalację i korzystanie z jednej kopii Oprogramowania Avosmart na każdym urządzeniu do własnego, wewnętrznego i prywatnego (domowego) użytku.

Bezpłatne korzystanie testowe (Trial).

Użytkownik może korzystać z Oprogramowania urządzenia Avosmart za darmo z pewnymi ograniczonymi funkcjami w ramach powyższej Licencji (jak wskazano przez Licencjodawcę) do użytku domowego. Niniejsza licencja obejmuje tylko pobieranie, instalację i korzystanie z Oprogramowania urządzenia Avosmart na urządzeniach znajdujących się w domu Użytkownika i pod kontrolą Użytkownika.

Użycie komercyjne: Jeśli jesteś klientem komercyjnym, możesz instalować i korzystać z Avosmart na dodatkowych urządzeniach i z dodatkowymi funkcjami.

Ograniczenie użytkowania.

Avosmart może być używany tylko do monitorowania użytkowania urządzeń w kontekście krajowym, do kontrolowania użytkowania tych urządzeń przez użytkowników, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i bez naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym podstawowych praw użytkownika) lub innych obowiązujących przepisów.

Ponadto, użytkownik nie może:

(1) kopiować (w celach innych niż tworzenie kopii zapasowej), dystrybuować, wynajmować, dzierżawić, przenosić lub sublicencjonować całości lub jakiejkolwiek części oprogramowania urządzenia Avosmart;

(2) modyfikować lub przygotowywać oprogramowania podobnego do Avosmart;

(3) używać oprogramowania Avosmart w działalności usługowej lub publicznie wyświetlać wygląd platformy Avosmart;

(4) uzyskać kod źródłowy, dekompilować oprogramowanie Avosmart;

(5) przeprowadzać inżynierię wsteczną w celu uzyskania informacji o metodzie działania, używanych algorytmach, protokołach lub jakichkolwiek innych informacjach aplikacyjnych.

Wymagania techniczne.

Wymagania techniczne dla oprogramowania urządzenia Avosmart są określone na stronie internetowej Avosmart.

Prowizje i opłaty

Opłaty

Opłaty za wszystkie plany subskrypcji są określone na stronie Avosmart.com, a także podczas rejestracji ("Plany subskrypcji / Cennik"). W przypadku planów subskrypcji, użytkownik zgadza się na zapłatę opłat określonych w planie wybranym przez użytkownika. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu płatności online dostarczanego lub zgodnego z nami. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane przetwarzane przez dostawcę bramek płatniczych i kart płatniczych podczas płatności dokonanych zgodnie z warunkami udostępnionymi użytkownikowi w procesie płatności. Przy odnawianiu lub przedłużaniu planu subskrypcji, zostaniesz obciążony bieżącą ceną, chyba że uzgodniono inaczej z nami. Użytkownik może anulować płatny plan do 30 dni od momentu zakupu, informując nas o tym drogą e-mailową: [email protected] ; zwrot płatności zostanie dokonany na konto Użytkownika w ciągu 7 dni. Po 30 dniach od daty zakupu opłaty są nieodwołalne i niepodlegają zwrotowi. Opłaty za dodatkowych Użytkowników lub Urządzenia dodane podczas trwania okresu subskrypcji są naliczane w tej samej cenie co poprzednie subskrypcje, a łączne opłaty za subskrypcje zostaną zwiększone odpowiednio.

Aktualizacje cen.

Ceny Usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika przez e-mail przynajmniej siedem dni wcześniej. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci danej zmiany ceny z jednoczesnym żądaniem zakończenia świadczenia Usługi, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował nowe ceny. Nowe ceny obowiązują do następnego okresu odnowienia subskrypcji. Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usługi po dacie odnowienia subskrypcji, uznaje się, że zaakceptował nowe ceny.

Płatności

Jeżeli nie zaznaczono inaczej w formularzu zamówienia, wszystkie kwoty są płatne i wymagalne z góry w momencie zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia niniejszej Umowy oraz prawo do zablokowania dostępu do Usługi, jeżeli Klient nie dokona płatności na czas.

Świadczenie Usługi, Bezpieczeństwo i Wsparcie, Zawieszenie Usługi

Świadczenie Usługi

Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze zapewnić Klientowi Platformę i Usługę, ale w żadnym wypadku, z wyjątkiem sytuacji naszego własnego zaniedbania, nie będziemy odpowiadać za żadne przerwy lub przestój w świadczeniu Usługi. Ze względu na szczególne okoliczności związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem lub przepustowością, jak również pewne zdarzenia, na które nie mamy wpływu (np. problemy z siecią telekomunikacyjną, przerwy w dostawie energii itp.), Usługi mogą być czasowo zawieszone.

Bezpieczeństwo

Użytkownik potwierdza, że Serwis będzie wykorzystywany do przesyłania informacji o aktywności Użytkownika na Platformę Avosmart, pobranych z urządzeń powiązanych z kontem Użytkownika.

Podczas przetwarzania informacji, aktywność Użytkownika, w tym nazwy aplikacji, aktywność w Internecie, korzystanie z aplikacji mobilnych, korzystanie z Youtube, lokalizacja, zrzuty ekranu z aktywności urządzenia, na żywo podgląd aktywności na urządzeniu oraz inne informacje o koncie, są wysyłane przez Internet. Zrzuty ekranu i podgląd na żywo są zapisywane na chronionym urządzeniu i musi ono być włączone oraz mieć dostęp do Internetu, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do tych danych w panelu rodzicielskim.

Użytkownik został poinformowany i wyraża zgodę na utratę zaszyfrowanych danych takich jak: kontakty, wiadomości tekstowe, lokalizacja natychmiast po zresetowaniu hasła. Jest to związane ze sposobem szyfrowania wrażliwych danych. Użytkownik nie zgłosi żadnych zastrzeżeń związanych z usunięciem tych danych.

Poufność

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i dołożymy wszelkich starań, aby chronić zawartość użytkownika przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub użyciem, chyba że wymaga tego wymóg sądu lub organu publicznego.

Świadczenie Usługi

Staramy się świadczyć usługę 24/7, jednakże, z powodu konserwacji, problemów z bezpieczeństwem lub przepustowością, a także wydarzeń niezależnych od naszej kontroli (siła wyższa), usługi mogą być czasowo zawieszone lub ograniczone.

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych

Nasza polityka prywatności jest częścią niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: https://avosmart.com/pl/privacy.html ; użytkownik akceptuje warunki polityki prywatności.

Gwarancje

Twoje gwarancje

Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystać z usługi zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem. W szczególności, użytkownik będzie korzystać z usługi, w tym z oprogramowania Avosmart, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie prywatności, tajemnicy telekomunikacyjnej, niedyskryminacji oraz ochrony wizerunku, honoru i reputacji. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego przestrzegania naszej Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego dokumentu. Użytkownik gwarantuje, że:

(a) jest pełnoletni,

(b) jest właścicielem Urządzeń, na których ma być zainstalowane oprogramowanie Avosmart. Użytkownik również gwarantuje, że

(c) poinformował wszystkich użytkowników, że używane przez nich Urządzenia zawierają oprogramowanie do kontroli i monitorowania i że uzyskał ich zgodę, pozwolenie na to, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego przestrzegania naszej Polityki Prywatności zawartej w niniejszym Regulaminie.

Nie stosuje się prawa do odstąpienia od umowy

Ponieważ świadczenie Usługi zaczyna się i przebiega całkowicie jednocześnie z rozpoczęciem każdego nowego okresu subskrypcji po utworzeniu konta Avosmart, użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy obowiązujące przepisy dają prawo do odstąpienia od umowy, nie będzie mógł skorzystać z tego prawa 30 dni po zakupie wybranego planu i w związku z tym nie będzie mógł odstąpić od subskrypcji na okres, którego dotyczy, i odzyskać płatności za zakupiony plan.

Ograniczenie gwarancji

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, użytkownik korzysta z platformy Avosmart, Oprogramowania i/lub Usługi, w tym wszelkich funkcji, treści, informacji zawartych w nich, na zasadach "tak jak jest" i "na ile jest dostępny", bez jakichkolwiek deklaracji lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczających się do, domniemanych gwarancji zdatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu lub naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji.

Linki

Nasza platforma Avosmart zawiera linki do stron internetowych i aplikacji stron trzecich. Nie składamy żadnych deklaracji ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie strony internetowe, i nie mamy nad nimi kontroli. Wszystkie treści stron trzecich lub linki do stron internetowych i aplikacji stron trzecich służą wyłącznie celom informacyjnym.

Odpowiedzialność

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Avosmart, Zarząd, pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty, w tym między innymi szkody, utratę reputacji, awarię sprzętu, utratę danych lub inne szkody lub straty wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z

a) korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi;
b) poleganiem użytkownika na kompletności, dokładności lub istnieniu Usługi;
c) wszelkimi zmianami, które możemy wprowadzić w Usłudze lub stałym lub tymczasowym zaprzestaniem Usługi;
c) nieautoryzowanym dostępem do danych użytkownika lub ich zmianą, lub niewłaściwym zachowaniem bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta użytkownika;
d) usunięciem, uszkodzeniem lub niewłaściwym przechowywaniem jakiejkolwiek zawartości lub innych danych komunikacyjnych przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Usługi;
e) wszelkie błędy w jakiejkolwiek treści, utrata lub szkoda jakiegokolwiek rodzaju poniesiona w wyniku korzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek treści zamieszczonej, przesłanej, wysłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem Usługi; lub
f) oświadczenia lub zachowanie osób trzecich na Avosmart.

Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszego oświadczenia nie przekroczy żadnej z następujących kwot:

(a) $10 lub
(b) całkowitej kwoty opłat zapłaconych przez użytkownika do Avosmart do tej pory, której będzie niższa.

W ŻADNYM WYPADKU AVOSMART, ZARZĄD FIRMY LUB PRACOWNICY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KONSEKWENCYJNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE OBRAZENIA LUB NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI, MATERIAŁÓW, LUB FUNKCJI Z NIMI ZWIĄZANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, UTRATĘ DOCHODU LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRATĘ BIZNESU, DANYCH, SPRZEDAŻY LUB JAKIEKOLWIEK KOSZTY ZASTĘPCZE, NAWET JEŚLI OSOBA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH OBRAZEŃ.

Aplikacja Avosmart, w zależności od typu urządzenia, korzysta z systemów operacyjnych Windows, Android, iOS lub MacOS. W przypadku, gdy dostawcy tych systemów zablokują możliwość integracji, zablokują lub zmienią działanie kluczowych funkcji systemu operacyjnego dla Aplikacji Avosmart, a tym samym uniemożliwią poprawne działanie Aplikacji Avosmart, natychmiast rozpoczniemy prace nad rozwiązaniem problemu. Jeżeli nie będzie możliwe rozwiązanie problemu, wówczas występuje tzw. siła wyższa i w tym przypadku nie przysługuje Ci prawo do zwrotu za zakupiony plan. Zapewniając, że w tym przypadku rezygnujesz z odszkodowania, zwrotu i reklamacji.

Prawa do własności intelektualnej

Własność

My lub nasi licencjodawcy posiadamy wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w technologii leżącej u podstaw Usługi. Dostęp i korzystanie z naszych Usług nie przenosi żadnych lub wszystkich tych praw na Użytkownika. Oprogramowanie Avosmart pozostaje wyłączną własnością Avosmart, a wszelkie prawa do niego, w tym wszystkie prawa patentowe, autorskie, znaków towarowych i tajemnic handlowych, pozostają własnością Avosmart i/lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie podejmie żadnych działań, które są sprzeczne z naszym tytułem prawnym. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, zbywać, sublicencjonować, zastawiać lub w inny sposób zbywać ani obciążać oprogramowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może usuwać żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, powiadomień o prawach autorskich ani innych powiadomień własnościowych z naszych Usług.

Znaki towarowe

Użytkownik nie będzie korzystać z naszych znaków towarowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych charakterystycznych cech marki, materiałów chronionych prawami autorskimi lub materiałów związanych z "Avosmart" bez naszej zgody.

Inne postanowienia

Umowa

Niniejsze Warunki zawierają pełne porozumienie stron w sprawie przedmiotu niniejszego Regulaminu. Żadne oświadczenia, obietnice lub warunki nie wyrażone wyraźnie w niniejszym Regulaminie i Warunkach nie będą wiążące dla żadnej ze stron. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się niewykonalne, takie postanowienie będzie tylko modyfikowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić Avosmart, Zarząd oraz jego pracowników, współpracowników i partnerów od odpowiedzialności za wszelkie straty, zobowiązania lub koszty wynikające z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa, przepisów lub regulacji lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Usługi.

Modyfikacje

Możemy modyfikować, bez uprzedniego powiadomienia, projekt i/lub konfigurację Usługi, a także niektóre lub wszystkie oferowane usługi, dodawać nowe i wprowadzać zmiany do niniejszych Regulaminów (w tym Polityki Prywatności). Każda modyfikacja tych Warunków zostanie przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Avosmart.com i będzie obowiązywać od daty wskazanej w powiadomieniu, a dalsze korzystanie z Usługi będzie regulowane nowymi Warunkami, dlatego zalecamy Użytkownikowi, aby uważnie je przeczytał. Usługa, platforma Avosmart jest pracą w toku i zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub tymczasowego zawieszenia Usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomienie o każdym zawieszeniu zostanie wykonane zgodnie z obecnymi Warunkami.

Kontakt i powiadomienia

Zgadzasz się na otrzymywanie e-maili, SMS-ów, powiadomień Webpush związanych z Usługami od nas.

Możemy się z tobą skontaktować w celu uzyskania informacji na temat usługi związanej z twoim kontem lub wtedy, gdy wymaga tego prawo. Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że takie powiadomienia będą skuteczne od momentu ich opublikowania na Platformie lub dostarczenia użytkownikowi za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub Webpush. Jeśli klient nie dostarczy nam dokładnych danych kontaktowych, nie ponosimy odpowiedzialności za brak powiadomienia klienta.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki, jak również świadczenie i korzystanie z usługi, regulują przepisy prawa polskiego. W celu rozwiązania wszelkich konfliktów dotyczących interpretacji, wykonania lub naruszenia niniejszych Warunków lub korzystania z usługi, strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów miasta Krakowa, Polska. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać takie problemy polubownie przed wszczęciem jakiejkolwiek akcji prawnej.

Kontakt
Jakiekolwiek pytania dotyczące Avosmart, naszych produktów i usług lub obowiązujących przepisów, powinny być wysyłane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej avosmart.com/pl lub na poniższy adres: [email protected].