Vă rugăm să citiți în detaliu termenii și condițiile de utilizare a platformei Avosmart

Termenii prezenți ("Termeni") guvernează accesul dvs. și utilizarea serviciilor (conform definiției de mai jos) oferite de Avosmart ("Licențiator", "Avosmart", "Avosmart.com" sau "noi") către utilizatorii casnici ai Serviciilor ("Utilizator", "Părinte") furnizate pe domeniul internet avosmart la: https://avosmart.com/ro și https://app.avosmart.com

Utilizatorul recunoaște astfel că a citit, a înțeles și a acceptat prezentele Termeni și Condiții care i-au fost puse la dispoziție înainte de a începe să utilizeze Serviciul. Prezenții Termeni (incluzând Politica de Confidențialitate) se aplică și la versiunea Windows a platformei și la aplicația Avosmart care este disponibilă în magazinul de aplicații relevant.

Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul acceptă notificările, regulile de funcționare și instrucțiunile furnizate de Avosmart, după acceptarea prealabilă a prezentelor Termeni. Neacceptarea celor de mai sus înseamnă încetarea utilizării Serviciului, fără posibilitatea de înregistrare.

Înregistrarea și instalarea aplicației de control pe un dispozitiv protejat

Utilizatorul se angajează să informeze persoana, destinatarul, care utilizează dispozitivul pe care este instalat software-ul Avosmart, că activitatea dispozitivului persoanei este monitorizată. Activitatea completă a dispozitivului protejat este transferată în panoul părintelui, inclusiv capturi de ecran și previzualizare live.

Avosmart își rezervă dreptul, din orice motiv, la propria sa discreție și fără preaviz, de a încheia, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al Site-ului, inclusiv, dar nelimitat la informații, date, text, fotografii, grafică, videoclipuri, mesaje sau alte materiale, și funcțiile de bază ale aplicației, inclusiv panoul părintelui, și nu suntem responsabili față de voi sau terțe părți pentru acest lucru. De asemenea, putem impune reguli și restricții asupra utilizării site-ului web sau putem restricționa accesul la unele părți ale site-ului web sau la întregul site web, fără preaviz și penalizare.

Despre Avosmart

Avosmart face dispozitivele utilizatorului sigure prin intermediul unor funcții care urmăresc să filtreze și să controleze conținutul site-urilor web, limitează accesul la aplicații de calculator și mobile în funcție de setările selectate de părinte, sau limitează accesul la clipuri vizualizate pe Youtube, precum și verifică locația copilului. Avosmart este destinat părinților care doresc să utilizeze această platformă pentru a controla și proteja copiii în lumea digitală monitorizând activitatea lor pe computere, tablete și dispozitive mobile.

Avosmart oferă posibilitatea monitorizării rețelelor sociale, dar numai prin capturi de ecran ale activității de pe telefon, tabletă sau computer. Capturile de ecran sunt stocate local pe dispozitivul protejat, iar părintele are acces la ele numai atunci când dispozitivul este pornit.

Pentru a monitoriza clipurile vizualizate de copil pe Youtube, folosim API Youtube v3. Termenii de utilizare sunt disponibili la: https://www.youtube.com/static?gl=GB&template=terms . Utilizatorul este de acord cu termenii de utilizare ai serviciului Youtube.

Pentru a permite utilizatorului sa monitorizeze și sa controleze utilizarea dispozitivelor precum un computer, laptop, telefon sau tabletă, Avosmart permite utilizatorului sa seteze nivelul și gradul de monitorizare a dispozitivelor asociate Contului, profilului de utilizator, copilului. Serviciile includ de asemenea servicii opționale care permit navigarea și căutarea în siguranță. Acestea sunt concepute pentru a permite părinților sa controleze utilizarea acestor dispozitive de către Utilizatorii lor, în măsura permisă de legea aplicabilă și fără a încălca drepturile altor persoane (inclusiv drepturile de bază ale Utilizatorilor) sau alte regulamente aplicabile.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru utilizarea panoului de gestionare și procesarea datelor personale legate de Contul Utilizatorului, inclusiv colectarea, stocarea și analiza datelor personale ale Utilizatorilor, statisticile de navigare pe web, aplicațiile, capturile de ecran, previzualizarea ecranului. Platforma Avosmart implementează automat o configurare și instrucțiuni furnizate de utilizator și nu este responsabilă pentru configurația din panoul părintelui.

Utilizatorul, Părintele, garantează că:

(a) are peste 18 ani,
(b) este proprietarul Dispozitivelor pe care urmează să fie instalat Software-ul Avosmart,
(c) a informat utilizatorii dispozitivului că acesta va fi monitorizat.

Avosmart declină orice responsabilitate pentru orice utilizare ilegală a Serviciului.

Software-ul Avosmart și Platforma - panoul de gestionare Avosmart, sunt încă instrumente în dezvoltare și ne rezervăm dreptul de a modifica sau suspenda temporar Serviciul în orice moment și din orice motiv.

Notificarea oricărei suspendări se va face în conformitate cu prezenții Termeni.

Ne rezervăm dreptul de a refuza să oferim Serviciul oricui, din orice motiv.

Ne rezervăm dreptul de a introduce orice limite în furnizarea serviciului, în special: utilizarea locației, hărților și accesul la activitatea de pe Youtube.

Avosmart nu este responsabil pentru nicio problemă tehnică legată de dispozitivul pe care este instalat. Acest lucru se aplică și distrugerii sau blocării totale a dispozitivului sau pierderii datelor. Avosmart nu este responsabil nici pentru conflictul cu alte programe sau aplicații, care pot duce la disfuncționarea Avosmart, a altor programe și aplicații sau la pierderea datelor.

De asemenea, nu suntem responsabili pentru o situație în care utilizatorul încearcă să elimine aplicația Avosmart într-un mod neconform cu instrucțiunile sau procesul standard al dispozitivului de configurare și dezinstalare, care va duce la deteriorarea, blocarea sau distrugerea totală a dispozitivului și pierderea datelor. Utilizatorul ne eliberează de orice răspundere specificată mai sus.

Nu suntem responsabili pentru eventualele erori de geolocalizare sau în indicarea localizării dispozitivului copilului în panoul părintelui, precum și pentru blocarea sau nepermitea opțiunii de date de localizare pe telefon.

Nu suntem responsabili pentru capturile de ecran realizate incorect de pe ecranul dispozitivului protejat sau pentru lipsa acestora.

Restricții de utilizare

Pentru a folosi serviciile Avosmart, vă garantați să respectați următoarele prevederi, altfel nu veți putea folosi platforma noastră.

1. Platforma și serviciile noastre pot fi utilizate numai pentru a controla dispozitivele monitorizate care vă aparțin sau utilizatorii care se află în mod legal în grija dumneavoastră, și atunci când legislația aplicabilă vă permite un astfel de control fără încălcarea drepturilor utilizatorilor sau a altor reguli obligatorii.
2. Serviciile Avosmart pot fi utilizate numai după obținerea informațiilor dacă reglementările unei anumite țări interzic utilizarea aplicațiilor de control parental și monitorizare.
3. Veți folosi serviciile noastre numai pentru utilizarea personală și în mediul domestic.
În orice situație, vei fi responsabil pentru asigurarea utilizării legale a Serviciilor Avosmart.

Termeni definiți

"Software-ul Dispozitivului Avosmart" înseamnă software-ul dezvoltat de Avosmart descărcat și instalat pe dispozitiv(ele) utilizatorului pentru a permite utilizarea Serviciului, și include de asemenea aplicația Avosmart, Avosmart LITE pentru computere, smartphone-uri și tablete.

"Serviciul Avosmart" înseamnă serviciul de control parental Avosmart, bazat pe Platforma Avosmart și Software-ul Dispozitivului Avosmart, care permite monitorizarea și stocarea rapoartelor privind activitatea online și propune conținut, și blochează anumite categorii de site-uri web la discreția Utilizatorului.

"Software-ul Avosmart" înseamnă aplicația dezvoltată de Avosmart care permite utilizarea Serviciului pe dispozitivele Android, iOS, Windows disponibile în magazinul de aplicații online relevant sau descărcabilă de pe site-ul Avosmart. Cerințele tehnice pentru descărcarea aplicației Avosmart sunt specificate în magazinul respectiv de aplicații online.

"Servicii" înseamnă serviciile specificate în prezentul document care includ descărcarea Software-ului Avosmart și Avosmart LITE, precum și accesul la distanță la Platforma Avosmart pe app.avosmart.com.

"Dispozitive" înseamnă orice dispozitiv, inclusiv, dar fără a se limita la, computere, laptopuri, telefoane și tablete (compatibile cu Serviciile) deținute de utilizator sau pe care utilizatorul este autorizat să le utilizeze.

"Utilizator" înseamnă orice persoană fizică care folosește Dispozitive pe care este instalat Software-ul Avosmart și/sau persoana care are acces la Platforma Avosmart.

"Utilizator Comercial" este Utilizatorul care a plătit pentru un plan selectat.

"Cont Avosmart" (sau "Cont") înseamnă contul creat de Utilizator pentru a accesa și utiliza Serviciul.

Termeni de utilizare

Autorizare. In conformitate cu Termenii și Condițiile stabiliți în prezentul document, Utilizatorului i se acordă o licență limitată, revocabilă, non-exclusivă și non-transferabilă (non-sublicențiabilă) pentru a accesa și utiliza Serviciul cu privire la Dispozitivele dvs. doar pentru uz intern și privat (domestic).

Termeni. Utilizatorul este răspunzător pentru toate acțiunile luate în cadrul Contului Utilizatorului, inclusiv acțiunile luate de utilizatorii dispozitivului.

Utilizatorul se angajează:

(a) să nu utilizeze Serviciile în scopuri ilegale sau neautorizate și să nu întreprindă nicio acțiune care încalcă drepturile părților terțe sau prezenții Termeni,

(b) să utilizeze Serviciile într-un mod care nu poate deteriora calitatea Serviciilor,

(c) să nu încalce nicio lege a jurisdicțiilor relevante în care Utilizatorul este rezident, folosind Serviciile,

(d) să despăgubească și să ne exonereze pe noi, Avosmart, Management și angajații în cea mai mare măsură permisă de lege cu privire la toate problemele legate de utilizarea Serviciului de către Utilizator.

Interzicerea utilizării Serviciului

Utilizatorul este de acord să nu utilizeze Serviciul și nici să nu permită utilizarea acestuia pentru a monitoriza sau controla dispozitivele și activitățile utilizatorilor în următoarele condiții:

a) Când dispozitivele nu vă aparțin (sau membrilor familiei dvs. imediate).

b) Când, în jurisdicția utilizatorului, nu este clar dacă controlarea și monitorizarea utilizării dispozitivelor prin funcțiile oferite de Avosmart sunt permise de lege sau alte reglementări.

c) Când nu există garanții că utilizarea informațiilor obținute din utilizarea Serviciilor va respecta drepturile părților terțe (inclusiv utilizatori) și reglementările aplicabile.

d) Când nu ați informat utilizatorul că dispozitivul său este monitorizat.

Excludere

Ne rezervăm dreptul de a exclude utilizatorul din Platforma și Serviciul Avosmart fără avertizare prealabilă dacă utilizatorul sau orice utilizator cu Aplicația Avosmart instalată încalcă prezentii Termeni.

Termeni privind Serviciul

Sub rezerva plății taxelor aplicabile, Contul dumneavoastră Avosmart va fi activat și va rămâne în vigoare pentru perioada stabilită mai jos, cu excepția cazului în care este reziliat de către noi sau de către utilizator în temeiul prezentului Acord.

a) Perioada de încercare gratuită (Trial): utilizarea Serviciului pentru o perioadă de 5 zile de la data înregistrării Contului de Utilizator.

b) Utilizator Comercial: utilizarea Serviciului pe parcursul perioadei acordului în conformitate cu planul selectat de către utilizator.

Anulare

Utilizatorul poate anula Contul său în orice moment. Toate anulările trebuie adresate la: [email protected]. În cazul încheierii anticipate, nu se vor acorda rambursări, cu excepția cazului în care încălcăm termenii prezenți. În plus, ne rezervăm dreptul de a anula acest acord cu Utilizatorul dacă:

prestarea Serviciilor nu mai este, în opinia noastră exclusivă, comercial rentabilă, sau
Contul Utilizatorului este inactiv pentru o perioadă mai mare de 1 lună (în ultimul caz, vom furniza Utilizatorului o notificare de 15 zile trimisă la adresa de e-mail înregistrată).

  Anularea pe motiv de încălcare a termenilor

În cazul în care Clientul încalcă termenii prezenți, ne putem suspenda sau anula imediat înregistrarea clientului în urma notificării scrise prin e-mail. Putem anula orice cont gratuit în orice moment, și orice cont al unui utilizator comercial prin notificarea acestuia.

După perioada de notificare, accesul la contul Avosmart și la tot conținutul său va fi dezactivat și conținutul șters, cu excepția cazurilor în care este salvat (numai pentru backup sau scopuri legale). Utilizatorul va dezinstala Avosmart conform instrucțiunilor sistemului de operare al dispozitivului utilizatorului.

Obligațiile utilizatorului

Înregistrare

Utilizatorul trebuie să se înregistreze și să creeze un cont Avosmart pentru a accesa și utiliza serviciul. Pentru a se înregistra, utilizatorul trebuie să creeze un cont completând formularul corespunzător cu datele utilizatorului (adresa de e-mail, număr de telefon opțional) și acceptând termenii prezenți, politica de confidențialitate și confirmand că i-a informat pe utilizatorul dispozitivului că activitatea sa va fi monitorizată.

Utilizatorul garantează că aceste date sunt și vor fi corecte, complete și precise în orice moment. După înregistrare, un e-mail de verificare va fi trimis Utilizatorului cu un cod de activare, pe care Utilizatorul trebuie să îl introducă în panoul părintelui, confirmând astfel corectitudinea adresei de e-mail.

Vom încerca să oferim Utilizatorului acces imediat la Serviciu odată ce înregistrarea este finalizată cu succes și codul de verificare este confirmat în panoul părintelui.

Parole

Parolele contului Avosmart trebuie păstrate confidențiale, iar prin urmare, Utilizatorul este responsabil pentru securizarea și asigurarea utilizării corecte a acestora. Utilizatorul ne va notifica imediat în cazul divulgării parolei sau la notificarea oricărei utilizări neautorizate a Contului Avosmart, sau a oricărei alte încălcări de securitate cunoscute.

Platforma Avosmart

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru modul în care elementele din panoul Platformei Avosmart sunt configurate și pentru procesarea tuturor datelor, inclusiv a datelor personale, în cadrul Serviciului, inclusiv colectarea, stocarea și analiza lor pe Platforma Avosmart. Noi implementăm automat doar configurația și instrucțiunile furnizate de către utilizator.

Conformitatea cu reglementările aplicabile

Utilizatorul este de acord că putem configura Serviciile în așa fel încât anumite site-uri web, aplicații, protocoale sau tehnologii să nu poată fi accesate în timp ce folosește Serviciul. În special, dar nu limitat la, putem exercita această opțiune în cazurile în care: (a) știm sau suspectăm că sunt utilizate încălcând legi și reglementări aplicabile și/sau (b) credem (la latitudinea noastră) că acestea pot fi dăunătoare pentru buna funcționare a Serviciului.

Detalii utilizator

Informații despre utilizator

Serviciul nostru monitorizează și stochează informații transmise de pe Dispozitivele pe care este instalat Software-ul Avosmart, care pot fi legate atât de activitatea offline cât și de cea online a Utilizatorului (utilizarea aplicației, căutare, rețele sociale, navigare, orice alte activități pe dispozitivul protejat).

Deși colectăm, stocăm și analizăm aceste informații pentru Dvs. și în numele dvs., Dvs. și utilizatorii sunteți singurii proprietari ai acestei informații și sunteți responsabili pentru tot conținutul Utilizatorului care ne este furnizat. Dvs., în nume propriu și în numele Utilizatorilor dvs., ne acordați o licență globală, irevocabilă, gratuită, neexclusivă, sublicențiată pentru a stoca Conținutul Utilizatorului pe serverele noastre în scopurile stabilite în prezentele reglementări.

Responsabilitatea pentru Conținutul Utilizatorului

Nu controlăm sau supraveghem niciun conținut al utilizatorului, cu excepția cazului în care este necesar conform instrucțiunilor utilizatorului (de exemplu, prin configurarea platformei Avosmart) sau conform legii aplicabile, deciziei instanței sau administrației. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a elimina orice conținut al utilizatorului în orice moment, dacă observăm că încalcă sau poate încălca legea sau drepturile terților.

Conținutul utilizatorului după încetarea acordului

Dacă acordul este încheiat din orice motiv, accesul la cont și tot conținutul utilizatorului va fi blocat, iar conținutul utilizatorului va fi șters. Cu toate acestea, putem stoca astfel de conținut al utilizatorului (a) în scopuri de backup și (b) pentru a onora angajamentele legale care pot rezulta din relația noastră cu utilizatorul. Accesul nostru la aceste date va fi blocat în conformitate cu legea aplicabilă, cu excepția cazului în care apare un astfel de eveniment.

Stocarea datelor

Dacă există orice date pe care utilizatorul dorește să le păstreze în scopuri legale, utilizatorul trebuie să le solicite prin formularul de contact disponibil pe site-ul Avosmart.com sau să scrie la [email protected] înainte de rezilierea Acordului. Utilizatorul este responsabil pentru stocarea acestor date. În cazul anulării acordului fără preaviz din cauza încălcării de către dvs. a prezentelor Termeni, trebuie să ne furnizați un motiv pentru păstrarea acestor date de către dvs. în termen de 3 zile după reziliere și le vom pune la dispoziție în următoarele 5 zile.

Datele privind activitatea utilizatorului, cum ar fi site-urile web vizitate, videoclipurile urmărite pe YouTube, aplicațiile utilizate, locul, mesajele text trimise, apelurile telefonice, sunt șterse automat, ciclic, nu mai devreme de 7 zile și nu mai târziu de 60 de zile.

Software Avosmart

Licență.

Subiect la termenii specificați în prezentul document, Utilizatorul primește o licență neexclusivă, netransferabilă (nesublicensabilă) pentru a instala și utiliza o copie a Softului Avosmart pe fiecare dispozitiv, doar pentru uzul propriu intern și privat (domestic).

Utilizare de probă gratuită (Încercare).

Utilizatorul poate utiliza software-ul pentru dispozitivul Avosmart gratuit cu anumite funcții limitate în cadrul Licenței de mai sus (așa cum este indicat de Licențiator) pentru uz domestic. Prezenta licență acoperă doar descărcarea, instalarea și utilizarea software-ului pentru dispozitivul Avosmart pe dispozitivele din casa Utilizatorului și sub controlul Utilizatorului.

Utilizare comercială: Dacă ești un client comercial, poți instala și utiliza Avosmart pe dispozitive suplimentare și cu funcții suplimentare.

Restricționarea utilizării.

Avosmart poate fi utilizat doar pentru a monitoriza utilizarea Dispozitivelor în context național, pentru a controla utilizarea acestor Dispozitive de către Utilizatori, în măsura permisă de legea aplicabilă și fără a încălca vreun drept al terților (inclusiv drepturile fundamentale ale Utilizatorului) sau alte reglementări aplicabile.

În plus, Utilizatorul nu trebuie să:

(1) copieze (în scopuri altele decât cele de backup), distribuie, închirie, dea în locațiune, transfere sau sublicențieze toată sau o parte din Software-ul Dispozitivului Avosmart;

(2) modifice sau pregătească Software similar cu Avosmart;

(3) utilizeze Software-ul Avosmart în activitatea de serviciu sau să afișeze public aspectul Platformei Avosmart;

(4) deriva codul sursă, decompila Software-ul Avosmart;

(5) efectueze ingineria inversă pentru a obține informații despre metoda de funcționare, algoritmii utilizați, protocoale sau orice alte informații ale aplicației.

Cerințe tehnice.

Cerințele tehnice pentru Software-ul Dispozitivului Avosmart sunt stabilite pe site-ul Avosmart.

Comisioane și taxe

Taxe

Taxele pentru toate planurile de abonament sunt specificate pe site-ul Avosmart.com, precum și în timpul înregistrării ("Planuri de abonament / Orar prețuri"). În cazul planurilor de abonament, utilizatorul acceptă să plătească taxele specificate într-un plan selectat de acesta. Plata se efectuează prin intermediul unui sistem de plată online furnizat sau acceptat de noi. Nu suntem responsabili pentru datele procesate de furnizorul de gateway-uri de plată și cardurile de plată în timpul plăților efectuate în conformitate cu condițiile puse la dispoziția utilizatorului în procesul de plată. La reînnoirea sau extinderea planului dvs. de abonament, vi se va percepe prețul de atunci, cu excepția cazului în care am convenit altfel cu noi. Utilizatorul poate anula planul plătit până la 30 de zile de la momentul achiziției, informându-ne despre acest lucru prin e-mail: [email protected] ; returnarea plății se va face în contul Utilizatorului în termen de 7 zile. După 30 de zile de la data achiziției, taxele sunt irevocabile și nerambursabile. Tarifele pentru Utilizatorii sau Dispozitivele suplimentare adăugate în timpul perioadei de abonament sunt taxate la același preț ca abonamentele anterioare, iar tarifele de abonament în ansamblu vor fi majorate în consecință.

Actualizări de preț.

Prețurile Serviciilor pot fi modificate în orice moment, după o notificare prealabilă a Utilizatorului prin e-mail, cel puțin cu șapte zile înainte. Dacă Utilizatorul nu respinge o anumită schimbare de preț cu cerere simultană de a înceta furnizarea Serviciului, Utilizatorul este considerat a fi acceptat noile prețuri. Noile prețuri se aplică până la următoarea perioadă de reînnoire a abonamentului. Dacă utilizatorul continuă să utilizeze Serviciul după data de reînnoire a abonamentului, se consideră că a acceptat noile prețuri.

Plăți

Dacă în formularul de comandă nu se specifică altfel, toate sumele sunt taxabile și se plătesc în avans în momentul încheierii acordului privind furnizarea Serviciului. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a încheia prezentul Acord și dreptul de a bloca accesul la Serviciu dacă Clientul nu efectuează plata la timp.

Furnizarea Serviciului, Securitate și Asistență, Suspendare Serviciu

Furnizarea Serviciului

Facem tot posibilul pentru a furniza întotdeauna Clientului Platforma și Serviciul, dar în niciun caz, cu excepția cazului în care este vorba de propria noastră neglijență, nu vom fi răspunzători pentru întreruperile sau perioadele în care Serviciul nu este disponibil. Datorită unor circumstanțe speciale legate de întreținere, securitate sau lățime de bandă, precum și anumite evenimente care nu depind de noi (de exemplu, probleme ale rețelei de telecomunicații, întreruperi de curent etc.), Serviciile pot fi suspendate temporar.

Securitate

Utilizatorul recunoaște că Serviciul va fi utilizat pentru a transfera informații despre activitatea Utilizatorului către Platforma Avosmart, descărcate de pe Dispozitivele asociate Contului Utilizatorului.

În timpul procesării informațiilor, activitatea Utilizatorului, inclusiv numele aplicațiilor, activitatea pe Internet, utilizarea aplicațiilor mobile, utilizarea Youtube, locația, capturile de ecran ale activității dispozitivului, previzualizarea în timp real a activității de pe dispozitiv și alte informații ale contului, sunt trimise prin Internet. Capturile de ecran și previzualizarea în timp real sunt salvate pe dispozitivul protejat și acesta trebuie să fie pornit și să aibă acces la internet, astfel încât utilizatorul să poată accesa aceste date în panoul părintelui.

Utilizatorul a fost informat și este de acord cu pierderea datelor criptate precum: contacte, mesaje text, locație, imediat după resetarea parolei. Acest lucru este legat de modalitatea de criptare a datelor sensibile. Utilizatorul nu va face nicio reclamație din cauza ștergerii acestor date.

Confidențialitate

Ne angajăm să păstrăm confidențialitatea și depunem toate eforturile pentru a proteja Conținutul Utilizatorului de divulgare sau utilizare neautorizată, cu excepția cazurilor în care divulgarea unui astfel de Conținut de Utilizator este cerută de un tribunal sau o autoritate publică.

Furnizarea Serviciului

Încercăm să oferim Serviciul 24/7, totuși, din cauza mentenanței, problemelor de securitate sau de lățime de bandă, precum și a unor evenimente care se află în afara controlului nostru (forță majoră), Serviciile pot fi suspendate sau limitate temporar.

Confidențialitatea și securitatea datelor personale

Politica noastră de confidențialitate face parte din prezentul Regulament și este disponibilă la: https://avosmart.com/ro/privacy.html ; utilizatorul acceptă termenii politicii de confidențialitate.

Garanții

Garanțiile dvs.

Utilizatorul garantează că va utiliza Serviciul în conformitate cu Termenii prezenți și cu legea aplicabilă. În special, utilizatorul va folosi Serviciul, inclusiv Software-ul Avosmart, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul intimității, secretului telefonic, nediscriminării și protejării imaginii, onoarei și reputației. Utilizatorul se angajează să respecte pe deplin Politica noastră de Confidențialitate, care este inclusă în prezentul document ca parte a acestuia. Utilizatorul garantează că:

(a) are peste 18 ani și

(b) este proprietarul Dispozitivelor pe care urmează să fie instalat Software-ul Avosmart. Utilizatorul garantează, de asemenea, că

(c) a informat toți utilizatorii că Dispozitivele folosite de aceștia conțin software de control și de monitorizare și că a obținut autorizarea lor, permisiunea de a face acest lucru, în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Utilizatorul se angajează să respecte în totalitate Politica noastră de Confidențialitate conținută în prezentul Regulament.

Inaplicabilitatea dreptului de retragere din contract

Deoarece furnizarea Serviciului începe și se desfășoară integral în același timp, cu începerea fiecărei perioade de abonament după crearea unui cont Avosmart, utilizatorul este de acord că, în cazul în care reglementările aplicabile acordă dreptul de a se retrage din contract, nu va putea exercita acest drept la 30 de zile de la achiziționarea unui plan selectat și astfel nu va putea să se retragă din abonament pentru perioada la care se referă și să recupereze plățile pentru planul achiziționat.

Limitarea garanției

Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, utilizatorul folosește Platforma Avosmart, Software-ul și/sau Serviciul, inclusiv orice funcții, conținut, informații conținute în acestea, în baza principiului "așa cum este" și "așa cum este disponibil", fără nicio declarație sau garanție de niciun fel, fie că este exprimată sau implicită, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop sau încălcarea legilor și reglementărilor aplicabile.

Link-uri

Platforma noastră Avosmart conține link-uri către site-uri web și aplicații ale terților. Nu facem nicio reprezentare și nu acceptăm nicio răspundere pentru astfel de site-uri web și nu avem niciun control asupra acestor site-uri sau aplicații. Tot conținutul de la terțe părți sau link-urile către site-uri web și aplicații ale terților sunt numai în scop informativ.

Responsabilitate

Limitarea răspunderii

Utilizatorul este de acord să utilizeze Serviciul pe propria răspundere și risc. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Avosmart, Management, angajații nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere indirectă sau consecințială, inclusiv, fără limitare, daune, pierderea reputației, eșecul echipamentului, pierderea datelor sau alte daune sau pierderi derivând sau în orice fel legate de 

a). utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul;
b) încrederea utilizatorului în completitudinea, acuratețea sau existența Serviciului;
c) orice modificări pe care le-am putea face la Serviciu sau încetarea permanentă sau temporară a Serviciului;
c) accesul neautorizat la sau alterarea datelor utilizatorului sau incapacitatea de a menține securitatea și confidențialitatea parolei sau a datelor contului de utilizator;
d) ștergerea, corupția sau eșecul de a păstra orice conținut sau alte date de comunicare stocate sau transmise de sau prin Serviciu;
e) orice erori în orice conținut, pierdere sau daună de orice fel suferită ca urmare a utilizării de către Utilizator a oricărui conținut postat, trimis prin e-mail, încărcat sau altfel disponibil prin intermediul Serviciului; sau
f) declarațiile sau comportamentul terțelor părți pe Avosmart.

Răspunderea noastră totală rezultată din această declarație nu va depăși una dintre următoarele sume:

(a) $10 sau
(b) totalul taxelor plătite de utilizator către Avosmart până la acea dată, indiferent de suma care este mai mică.

ÎN NICIUN CAZ, AVOSMART, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SAU ANGAJAȚII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECUTIVE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SAU IMPOSIBILITATEA DE A FOLOSI SITE-UL SAU ORICE CONȚINUT, MATERIALE SAU FUNCȚII LEGATE DE ACESTEA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA VENITURILOR SAU PROFITURILOR ANTICIPATE SAU PIERDEREA AFACERII, DATELOR, VÂNZĂRILOR SAU ORICĂROR COSTURI DE SUBSTITUIRE, CHIAR DACĂ PERSOANA A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Aplicația Avosmart, în funcție de tipul de dispozitiv, utilizează sisteme de operare Windows, Android, iOS sau MacOS. În cazul în care furnizorii acestor sisteme blochează utilizarea integrării, blochează sau modifică funcționarea funcțiilor cheie ale sistemului de operare pentru aplicația Avosmart și, astfel, împiedică funcționarea corectă a aplicației Avosmart, atunci vom începe imediat munca pentru rezolvarea problemei. Dacă nu este posibil să rezolvăm problema, atunci se produce așa-numitul caz de forță majoră, iar în acest caz nu veți avea dreptul la restituirea sumei pentru planul achiziționat. Declarați că în acest caz vă retrageți din compensație, returnare și reclamație.

Drepturile de proprietate intelectuală

Proprietate

Noi deținem sau suntem licențiați pentru toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială în tehnologia care stă la baza Serviciului. Accesarea și utilizarea Serviciilor noastre nu transferă niciunul sau toate aceste drepturi către Utilizator. Software-ul Avosmart rămâne proprietatea exclusivă a Avosmart și toate drepturile asupra acestuia, inclusiv toate drepturile de brevet, drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de secret comercial aplicabile, rămân proprietatea Avosmart și/sau a licențiatorilor noștri. Utilizatorul nu va face nimic care să fie împotriva titlului nostru legal. Utilizatorul nu trebuie să transfere, să vândă, să transmită, să sublicențieze, să gajeze sau să dispună altfel de software fără consimțământul nostru scris. Utilizatorul nu poate elimina nicio marcă comercială, nume comercial, notificare de drept de autor sau alte notificări de proprietate ale Serviciilor noastre.

Mărci comerciale

Utilizatorul nu va folosi mărcile noastre comerciale, numele comerciale, logo-urile, numele de domeniu, alte caracteristici distincte de marcă sau orice material protejat de dreptul de autor sau material asociat cu "Avosmart" fără consimțământul nostru.

Alte prevederi

Acord

Prezentele Condiții conțin acordul complet al părților cu privire la subiectul Regulamentelor în cauză. Orice înțelegeri, promisiuni sau condiții care nu sunt stabilite expres în aceste Regulamente și Condiții nu vor obliga niciuna dintre părți. Dacă se constată că o anumită clauză din prezentele Condiții este neexecutabilă, aceasta clauză va fi modificată doar în măsura necesară pentru a garanta aplicabilitatea sa.

Compensație

Utilizatorul este de acord să exonereze Avosmart, Consiliul și angajații, asociații și partenerii săi de responsabilitate pentru orice pierdere, răspundere sau costuri care rezultă din încălcarea de către Utilizator a oricăruia dintre prezentii Termeni sau a oricărei legi, reguli sau reglementări aplicabile sau a drepturilor terților, în legătură cu utilizarea Serviciului.

Modificări

Putem modifica, fără notificare prealabilă, proiectul și/sau configurația Serviciului, precum și unele sau toate serviciile oferite, și putem adăuga servicii noi și face modificări ale actualelor Regulamente (inclusiv Politica de Confidențialitate). Orice modificare a acestor Termeni va fi comunicată Utilizatorului prin intermediul site-ului Avosmart.com și va fi efectivă de la data indicată în notificare, iar orice utilizare ulterioară a Serviciului va fi guvernată de noii Termeni, așa că vă recomandăm să-i citiți cu atenție. Serviciul, platforma Avosmart este în lucru și ne rezervăm dreptul de a modifica sau suspenda temporar Serviciul în orice moment și din orice motiv. Notificare oricărei suspendări va fi făcută în conformitate cu prezenții Termeni.

Contact și notificări

Sunteți de acord să primiți e-mailuri, SMS-uri, notificări Webpush legate de Serviciile noastre.

Este posibil să vă contactăm pentru informații despre serviciul asociat contului dvs. sau atunci când suntem obligați să o facem prin lege. Utilizatorul recunoaște și este de acord că aceste notificări vor fi efective din momentul în care le postăm pe Platformă sau le livrăm Utilizatorului prin email, SMS sau Webpush. Dacă clientul nu ne furnizează informații de contact corecte, nu suntem responsabili pentru incapacitatea de a notifica clientul.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezenții Termeni, precum și furnizarea și utilizarea Serviciului sunt guvernate de legea poloneză. Pentru a rezolva orice conflicte referitoare la interpretarea, executarea sau încălcarea prezenților Termeni sau utilizarea serviciului, părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor din orașul Cracovia, Polonia. Părțile se angajează să depună toate eforturile pentru a rezolva astfel de probleme în mod amiabil înainte de a iniția orice acțiune legală.

Contact
Orice întrebări despre Avosmart, produsele și serviciile noastre sau regulamentele actuale ar trebui trimise prin formularul web disponibil pe site-ul avosmart.com/ro sau la următoarea adresă: [email protected].