Je příliš mnoho sociálních médií špatné pro mozek vašeho dítěte?

Je příliš mnoho sociálních médií škodlivé pro mozek vašeho dítěte?

Sociální média byla vytvořena s ohledem na potřebu propojit lidi. Hlavní platformy sociálních médií, které se dnes hojně používají, jsou WhatsApp, Instagram a Facebook . Existuje mnoho dalších, které jsou velmi slavné. Podle studií průměrný uživatel chytrého telefonu tráví na těchto slavných sociálních médiích více času než jakoukoliv jinou životní aktivitou, jako je cvičení nebo hovor s blízkými ve volném čase. Módní fráze používaná o sociálních médiích nám přibližuje vzdálenost a zároveň nás od blízkých vzdaluje. Tato fráze se hodí do současné situace, kdy vidíme lidi neustále sledovat své telefony v metru nebo během volných hodin. Tak se objeví otázka: Co tyto lidi přilepuje k mobilním telefonům, zejména ke sociálním mediálním platformám. Odpověď není příliš složitá; není to žádné kouzlo, které by lidi k sociálním médiím připoutalo. Na sociálních médiích lidé rádi sledují svět a zejména své přátele, s využitím sociálních médií mohou být vždy v kontaktu s přáteli a sledovat, co se děje po celém světě. Dokonce mohou vznést svůj hlas k důležitým tématům a sdělit svou zprávu světu. Ale fungují sociální média tak jednoduše? Ne! nadměrné používání sociálních médií může ovlivnit mozek vašeho dítěte. Pojďme se podívat, jak.

Jak mohou sociální média ovlivnit dětský mozek?

Sociální média mohou ovlivnit dětský mozek mnoha způsoby ; může to být buď dobře nebo špatně, pokud vaše dítě používá kontrolovaná sociální média a sleduje užitečné stránky. Může jej to inspirovat k něčemu dobrému. Na druhé straně, příliš mnoho sociálních médií může na děti také mít negativní dopad. Abychom porozuměli negativním účinkům nadměrného používání sociálních médií, musíme vědět. Na jaké věci se mohou děti dostat prostřednictvím sociálních médií?

Je příliš mnoho sociálních médií špatné pro dětský mozek?

Pomocí sociálních médií se může člověk setkat s několika věcmi. První věcí, které mohou být vystaveni, jsou bohatí influenceri na sociálních médiích. Viděním přepychového životního stylu těchto lidí na sociálních médiích se zvyšuje honba za materialismem. Někdy tito influenceri propagují špatný způsob vydělávání peněz, jako je hraní pokeru atd. Tyto osobnosti dělají vnímání drog a narkotik velmi běžným v mysli lidí. Lidé vidí jejich životy a začnou se s nimi srovnávat a pokoušejí se je napodobit, alespoň ve večírkování pomocí drog a narkotik. Sociální média jsou dnes největším nástrojem marketingu a dospívající se v těchto strategiích chytají.

Na sociálních médiích lidé někdy soutěží v předvádění sebe samých. Každý si přeje ukázat na sociálních médiích svou nejlepší stránku, jako jsou jejich úspěchy, akce, kterých se účastní, a mnoho dalšího, dnešní nová generace dospívajících počítá počet lajků nebo komentářů. Malé kliknutí provedené jinými lidmi při procházení jeho obrazovky ve volném čase se pro někoho stává oceněním. Starají se o to, aby zveřejnili lepší fotky, které získají více lajků. Toto využití sociálních médií však nejen vytváří korupci v opravdovém poslání sociálních médií. Lidé také začínají být deprimovaní, zejména když nedostávají více lajků a sledování. Někdy lidé začínají sebe nenávidět tím, že se dívají na jiné účty na sociálních médiích. To je smutný, ale pravdivý špatný vliv sociálních médií na dětský mozek.

Sociální média jsou mořem lidí a dá se s každým navázat kontakt, nikdo neví, jaké mohou být záměry člověka, s nímž dítě mluví. Pokud se v rámci přátelství jiné osobě podaří ovlivnit vaše dítě, může to mít dopad na jeho mozek a může se začít ubírat špatným směrem. Proto je důležité porozumět špatnému dopadu nadměrného času stráveného na sociálních médiích na dětský mozek. Co když někdo zeptá, co když? Pokud někdo používá sociální média bez toho, že by mluvil s cizími lidmi a zapletl se do podnikání s lajky a komentáři. Odpověď je, v takovém případě nebude vaše dítě přímo ovlivněno. Pro teenagera je však obtížné se těchto věcí vzdát, ale nadměrné využití času na sociálních médiích je jen ztrátou času. Stejně jako když se díváte na televizi a hrajete hry. Proto je třeba chránit vaše dítě před tímto problémem.

Jak chránit dětský mozek před nadměrným používáním sociálních médií?

Chráníte mozek svého dítěte před nadměrným používáním sociálních médií. Avosmart vytvořil chytré funkce pro rodiče. Tato aplikace umožňuje rodičům sledovat sociální média svých dětí. Tímto způsobem můžete své dítě uchránit před směřováním špatným směrem. Můžete nastavit, kolik soukromí chcete svým dětem dát.

Avosmart nabízí funkce, kterými mohou rodiče omezení obrazovky na sociálních médiích pro své děti. Díky tomu mohou rodiče ušetřit své děti před mnoha negativními dopady nadměrného používání sociálních médií. Funkce omezení doby na obrazovce dává rodičům kontrolu nad přednastavením doby na obrazovce a v případě jakéhokoli porušení jsou upozorněni.

Spolu s používáním Avosmart aplikací, které chrání vaše děti. Rodiče by měli také komunikovat s dětmi o jejich sociálních médiích, upozornit je na špatné věci a motivovat je k správnému používání.

Tato generace nemůže být izolována od sociálních médií. Musíme se stát dobrými digitálními občany a povzbudit naše děti, aby následovaly správné věci, protože dobré i špatné budou přítomny. Podle vašich pokynů, Avosmart umožňuje sledovat, zda vaše dítě je následuje nebo ne.