jak zabránit kyberšikaně

Jak zabránit kyberšikaně

Boj proti kyberšikaně: Rozsáhlý průvodce pro rodiče Kyberšikana je moderní pohromou, která působí značné škody v životech mladých lidí. Digitální svět rozšířil hřiště daleko za hranice fyzického světa a umožňuje šikanujícím neúnavně terorizovat jejich oběti. Jako rodiče, pokud chápeme vážnost kyberšikany a podnikáme preventivní kroky, můžeme výrazně...

Jak zabránit tomu, aby mé dítě bylo šikanováno na internetu

Jak zabránit mému dítěti, aby bylo šikanováno online

Komplexní průvodce: 13 zásadních tipů, jak chránit vaše dítě před kyberšikanou V dnešní propojené éře se kyberšikana stala velkým problémem pro mnoho rodičů. Je nezbytné nejen porozumět výzvám, kterým naše děti čelí online, ale také je vybavit nástroji a znalostmi, které potřebují pro bezpečné procházení digitálního světa. Zde se ponoříme do 12 silnýc...

Jak mohou rodičovské kontroly pomoci předcházet kyberšikanování

Jak mohou rodičovské kontroly pomoci předcházet kyberšikaně

V dnešní digitální době je riziko kyberšikany stále přítomnou obavou rodičů. Tento článek zkoumá koncept kyberšikany, její dopad a jak může rodičovská kontrola být užitečným nástrojem v zmírnění této hrozby. Chápání dopadu kyberšikany Kyberšikana může způsobit významné škody, od psychologických účinků po akademické nezdary. Psychologické účinky Obět...

Sledování a řízení online aktivit dětí pomocí aplikace pro rodičovskou kontrolu

Monitorování a řízení online aktivit dětí pomocí rodičovské kontroly

V dnešní době, kdy je internet integrován do každého aspektu našeho života, podstatu sledování online aktivit našich dětí nelze přeceňovat. Stejně tak, jak web poskytuje obrovskou krajinu učení a objevování, je to také místo, kde se vaše děti mohou setkat s nevhodným obsahem, kyberšikanou , nebo potenciálními online predátory. Proto je mít rodičovskou kontrolu jako n...

Kyberšikana

Kyberšikana u dětí: Rozpoznávání příznaků

Vzhledem k rychlému pokroku technologií, děti nyní získávají přístup k telefonům mnohem dříve v jejich životě. Ačkoli to může být dobrá věc, existují určité aspekty, které rodiče musí kontrolovat. Nejbrutálnější efekt zvýšeného používání telefonů by mohl být kyberšikanování. Kyberšikanování je jednáním obtěžujícím jinou osobu digitálně nebo pr...

Souvisí catfishing a kyberšikana? Poznejte nebezpečí

Jdou catfishing a kyberšikana ruku v ruce? Poznejte nebezpečí

Člověk se dopouští catfishingu, když si vytvoří falešný profil za účelem nalákání jiné osoby do romantického vztahu, což je podvod. Například, pokud se někdo chová jako někdo, kdo nepoužívá Instagram nebo jiné platformy k vytváření falešných identit, jen aby navazoval online romantické vztahy, které jsou podvodné. Tedy, termín 'catfishing někoho' se vztahuje na...

Jak chránit své děti před kyberšikanou?

Jak chránit své děti před kyberšikanou?

Od dnešního dne, kyberšikana není tím, čím byla před deseti lety. Od začátku IoT se kyberšikana zvýšila na významnou úroveň. Faktem je, že kyberšikana bolí stejně jako šikana a je běžnější než jiná rizika, kterým čelí děti využívající internet. Podle studie je 37% dospívajících obětí kyberšikany. A tady to nekončí, protože 30% z nich bylo obětí víc...