Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Đang tải...

Chúng Tôi Trân Trọng Quyền Riêng Tư Của Bạn

Nhấp vào "CHẤP NHẬN TẤT CẢ" để đồng ý sử dụng Cookie cho việc thu thập và xử lý tự động dữ liệu cá nhân của bạn bởi avosmart.com/vn. Chúng tôi sử dụng Cookie để cải thiện chất lượng duyệt web, hiển thị quảng cáo hoặc nội dung phù hợp với nhu cầu của từng người dùng, và phân tích lưu lượng truy cập trên trang web của chúng tôi. Nhấp vào nút "CHẤP NHẬN TẤT CẢ" có nghĩa là bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Cookie."

Thông Tin Nâng Cao

Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi avosmart.com/vn hoặc app.avosmart.com, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu về hoạt động của bạn. Dữ liệu này được thu thập bằng cách sử dụng Cookies. Cookies được nhúng vào trình duyệt của máy tính hoặc thiết bị khác của bạn khi duyệt trang web. Cookies cũng cho phép bạn đăng nhập vào app.avosmart.com để thay đổi cài đặt tài khoản và xem hoạt động của Người dùng được bảo vệ. Cookies cũng được sử dụng cho việc cá nhân hóa và lập hồ sơ quảng cáo dựa trên hoạt động của bạn trên avosmart.com/vn và tất cả các trang phụ của nó. Một số Cookies là cần thiết cho sự hoạt động đúng đắn của trang web, trong khi những cái khác là tùy chọn. Chọn những Cookies mà bạn đồng ý. Xem thêm trong chính sách bảo mật của chúng tôi.